sif-jauns-kras


Stipra komanda – atslēga uzvarai!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2016

Meklēt projektus

Mērķis: veicināt biedrības "K-Volejs" ilgtspējīgu sekmīgu darbību balstītu uz jaunām ilgtspējīgām iniciatīvām veicinot sabiedrības iesaisti pilsoniski nozīmīgās aktivitātēs, līdzdalības un demokrātijas procesu attīstīšanā.

Mērķa grupa: biedrības biedri un brīvprātīgie, kā arī dažādas iedzīvotāju grupas.

Aktivitātes:

1. Stratēģijas izstrāde
2. Apaļā galda diskusija
3. K-Volejs biedru un brīvprātīgo zināšanu un prasmju pilnveide
4. Pieredzes pārneses pasākumi

Plānotie rezultāti:

Izstrādāta biedrības „K-Volejs" darbības stratēģija 2017 – 2019., stiprināta biedrības stabila un ilgtspējīga darbība, nodrošināta labās prakses un pieredzes apmaiņa tā uzlabojot darbu ar sabiedrību, veicinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti un līdzdalības demokrātijas procesus.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 4378,20 EUR / 3 077.02 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/008
Projekta īstenotājs: Biedrība „K-volejs”
Darbības joma: Darbības virziens “NVO darbības stiprināšana”
Īstenošanas vieta: Kuldīga, Kuldīgas novads
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 19-1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Īstenošanas ilgums: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Statuss: Noslēgts līgums