Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Mēs kopā vienoti Latvijai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Mērķis: veicināt Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ" ilgtspējīgu sekmīgu darbību stiprinot ukraiņu nacionālās identitātes apziņu un veidojot komunikāciju starp sabiedrībā dzīvojošu mazākumtautību un etniskā vairākuma – latviešu - iedzīvotājiem, tā veicinot pilsoniskās sabiedrības saliedētību, sabiedrības iesaisti pilsoniski nozīmīgās aktivitātēs, līdzdalības un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā.

Mērķa grupa: biedrības biedri un brīvprātīgie, kā arī dažādas iedzīvotāju grupas.

Aktivitātes:

1. Stratēģijas izstrāde
2. Apmācības organizācijas biedriem un brīvprātīgajiem
3. Tikšanās-diskusija
4. Konference „Ukraiņi Latvijā – vakar un šodien"

Plānotie rezultāti:

Izstrādāta Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ" darbības stratēģija 2017 – 2019., stiprināta biedrības stabila un ilgtspējīga darbība, stiprināta ukraiņu nacionālās identitātes apziņa un uzlabota komunikācija starp Latvijā dzīvojošu dažādu tautību cilvēkiem, tā veicinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti un līdzdalības demokrātijas procesus.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4923,45 EUR / 3 460.22 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/004
Исполнитель проекта: Biedrība "Vangažu ukraiņu biedrība "Jatraņ""
Сфера деятельности: Darbības virziens “NVO darbības stiprināšana”
Место реализации: Vangaži, Inčukalna novads
Юридический адрес: Priežu 1-15, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136
Период проетка: 01.06.2016.- 30.09.2016.
Cтатус: заключён договор