sif-jauns-kras


“ZINI, NEVIS MINI!”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2016

Meklēt projektus

Projekta laikā tiks stiprināta biedrības kapacitāte, izzinot mērķauditorijas- HIV inficētie- vajadzības, lai turpmākās biedrības aktivitātes būtu balstītas pētījumos un būtu atbilstošas HIV inficēto cilvēku patiesajām vajadzībām.

Tas būs pirmais tāda veida pētījums Latvijā, kas ļaus noskaidrot vienas no visstigmatizētākās sabiedrības daļas vajadzības.

Projekta laikā tiks anketēti 200 HIV inficētie, veidosim 3 fokusgrupas un atsevišķas fokusgrupu intervijas, atbilstoši mērķauditorijas specifikai (vīrieši, kam ir sekss ar vīriešiem, narkotiku lietotāji, heteroseksuālā ceļā ieguvuši infekciju), katrā grupā 8-10 respondenti. Pirms pētījuma tiks apmācīti intervētāji ne tikai par anketas saturu, bet arī par iespējām HIV inficētajiem saņemt atbalstu NVO. Tiks apkopoti aptaujas un fokusgrupu rezultāti, izstrādāti ieteikumi turpmākai biedrības darbībai. Tie tiks publiskoti - 2 publikācijas biedrības mājas lapā, 5 publikācijas sociālajos tīklos, 2 preses relīzes un noslēguma preses konferencē.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 4998,26 EUR / 3 512.80 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/010
Projekta īstenotājs: Biedrība "Agihas"
Darbības joma: Darbības virziens “NVO darbības stiprināšana”
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Juridiskā adrese: Linezera iela 3, Rīga, LV-1006
Īstenošanas ilgums: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Statuss: Noslēgts līgums