Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Biedrības “ Saulkrastu Kultūras un sporta centrs” darbības stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Projekta vispārīgais mērķis ir biedrības "Saulkrastu Kultūras un sporta centrs" darbības stiprināšana, vairojot biedrības iniciatīvas grupas (biedrības valdes, biedru un brīvprātīgo) zināšanas un darbības kapacitāti, kas nodrošinās biedrības rezultatīvu darbību turpmāk.

Projekta apakšmērķi ir vairot biedrības finansiālo, zināšanu un prasmju kapacitāti, lai spētu veidot Saulkrastu novada sabiedrību par pilsoniski aktīvu sabiedrību ar augstu demokrātisko vērtību potenciālu.

Projekta mērķa grupa ir biedrības iniciatīvas grupa (biedrības, valde, biedri un brīvprātīgie).

Projektā tiks īstenotas šādas aktivitātes:

1) Ekspertu (projektu vadītāja, žurnālista un jurista) piesaiste biedrības iniciatīvas grupas izglītošanai un konsultēšanai sakarā ar biedrības veiktajām aktivitātēm;
2) Ziedojumu stratēģijas izveide biedrības turpmākās finanšu piesaistes aktivitāšu nodrošināšanai.

Projektā plānoti šādi rezultāti:

1) stiprināta biedrības "Saulkrastu Kultūras un sporta centrs" kapacitāte tādā apmērā (gūtas zināšanas un prasmes), ka biedrība spēj patstāvīgi īstenot savus mērķus sabiedrības labā (turpināt popularizēt vārda brīvības, sabiedrības iesaistīšana un konsultēšanas aktivitātes, la turpinātu veidot Saulkrastu novada sabiedrību par pilsoniski aktīvu, demokrātisku un ilgtspējīgu sabiedrību, kura iesaistās gan vietējās iniciatīvas un lēmumu pieņemšanas procesos, gan rada savas iniciatīvas); biedrība ir kompetenta projektu vadībā (projektu vadītāja darbība biedrībā un konsultācijas) , avīzes un mediju veidošanā (žurnālista darbība biedrībā un konsultācijas), kā arī lēmumu pieņemšanas procesos (jurista darbība biedrībā un konsultācijas);
2) ir izveidota ziedojumu stratēģija, kas palīdzēs biedrībai piesaistīt finansu resursus turpmākās darbības nodrošināšanai.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4991,61 EUR / 3 508.12 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/049
Исполнитель проекта: Biedrība „Saulkrastu Kultūras un sporta centrs”
Сфера деятельности: Darbības virziens “NVO darbības stiprināšana”
Место реализации: Saulkrastu novads
Юридический адрес: Smilšu iela 5, Saulkrasti, LV-2160
Период проетка: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор