sif-jauns-kras


Radi Biedru Pats

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2016

Meklēt projektus

Projekta ideja dzima pēc pēdējās „Radi Vidi Pats" sapulces, kad mūsu pulkam pievienojās 9 jauni biedri. Lielākajai daļai no viņiem nav pieredzes nevalstiskajā sektorā un neformālajā izglītībā. Šie jaunieši ir entuziasma, ideju un enerģijas pilni, bet bez apmācībām attiecīgajā jomā viņi saskaras ar daudz šķēršļiem sava potenciāla izmantošanā. Tāpat organizācijā ir vairāki biedri, kas darbojas jau kopš biedrības dibināšanas, un biedri, kas aktīvi līdzdarbojas jau vairākus gadus. Šādas atšķirības biedru pieredzē kavē biedrībai izmantot visu radošo spēku, kas tajā slēpjas.

Galvenā projekta ideja ir ilgtspējīgs apmācību kurss, kas varētu palīdzēt tiem biedriem, kam attiecīgajās jomās ir manāms pieredzes trūkums, un pilnveidot visus biedrus neformālās izglītības jautājumos. Šo apmācību laikā tiktu arī strādāts pie kopīgas izpratnes veidošanas par biedrību un tās tālāko attīstību. Tiktu nodrošināta platforma jauno biedru ideju prezentēšanai un šo ideju savienošana ar biedrības realitāti.

Apmācības plānotas trīs daļās. Pirmā būs ievada daļa, kas tiks veltīta biedru saliedēšanai un neformālās izglītības izpratnei. Otrā daļa pievērsīsies zināšanām, kas ir ļoti nepieciešamas, darbojoties biedrībā, kas darbojas jaunatnes jomā, piemēram, līderības jautājumiem, dažādām komunikācijas teorijām u.c. Trešā, noslēguma daļa būs veltīta iniciatīvas projektiem biedrībā, projektu rakstībā.

Rezultātā tiks biedrībā „Radi Vidi Pats" būs spēcīga, saliedēta un izglītota komanda, kas nākotnē īstenos sabiedrisko procesus uzlabojošus projektus.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 4209,85 EUR / 2 958.70 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/017
Projekta īstenotājs: Biedrība "Radi Vidi Pats"
Darbības joma: Darbības virziens “NVO darbības stiprināšana”
Īstenošanas vieta: Liepāja
Juridiskā adrese: Vites iela 10-1, Liepāja, LV-3401
Īstenošanas ilgums: 01.06.2016.- 30.09.2016.
Statuss: Noslēgts līgums