Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


RED Rada!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Biedrības RED-Radošu Efektu Darbnīca kapacitātes stiprināšanas projekts „ RED Rada!" laika posmā no 2016. gada 1. jūnija līdz 31. oktobrim sniegs iespēju 8 RED jauniešiem apgūt profesionālā līmenī kādu no radošajām tehnikām, izveidojot RED Radošo Darbnīcu komandu, kas sniegts tālāk Rīgas un apkārtnes jauniešiem savas prasmes, vadot radošās darbnīcas ar sociālo aspektu.

Projekta mērķi ir:

1) 8 biedrības „RED – Radošu Efektu Darbnīca" personāla (biedru un brīvprātīgo) individuāla profesionālā apmācība specifiskās radošajās jomās un radošo darbnīcu veidošanas konceptos, izveidojot RED Radošo darbnīcu komandu, kas turpmāk vadīs radošās darbnīcas jauniešiem.
2) 8 radošo darbnīcu realizācija iesaistot vismaz 80 jauniešus, kurās ar apgūtajām mākslas/radošajām aktivitātēm RED Radošo darbnīcu komanda, aktualizēs un risinās dažādas sociāli aktuālas problēmas jauniešu vidū paralēli ļaujot jauniešiem apgūt tehniskās prasmes kādā no radošajiem/mākslas veidiem.

Rezultātā tiks iegūti 8 kompetenti jaunieši dažādās radošajās jomas jomās, kas katrs dalīsies ar savu pieredzi un prasmēm ar vēl 10 jauniešiem, iegūstot vadības un apmācības praktiskās prasmes, tādejādi organizācijai un visai NVO videi tiks apmācīti nu jau 88 jauniešus ar kvalitatīvām un noderīgām spējām radošajā darbībā.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4998,35 EUR / 3 512.86 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/053
Исполнитель проекта: Biedrība "RED - Radošu Efektu Darbnīca"
Сфера деятельности: Darbības virziens “NVO darbības stiprināšana”
Место реализации: Rīga
Юридический адрес: Daugavpils iela 53-8, Rīga, LV-1003
Период проетка: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор