sif-jauns-kras


Iesaisties!

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2016

Search projects

Description

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un NVO sektora iesaisti demokrātiskajos procesos, aktivizēt mazākumtautību NVO darbību, uzlabojot sabiedrības dzīves kvalitāti, kā arī, caur savstarpējām sadarbības aktivitātēm, informēt un izglītot sabiedrību, ļaujot tai līdzdarboties un iesaistīties tai aktuālo jautājumu risināšanā.

Projekta mērķa grupa ir Jelgavas pilsētas iedzīvotāji.

Projekta galvenās aktivitātes:

- Aktivitāšu kopums "Brīvprātīgi, pamatīgi, mūsdienīgi...";
- Sagatavošanās kursi LR pilsonības iegūšanai Pilsonības likumā noteiktajām zināšanu pārbaudēm;
- Pasākums "Dialogs ar politiķiem".

Sagaidāmie rezultāti:

- veicinot naturalizācijas procesu nepilsoņu vidū, tiks veicināta valsts valodas prasmju paaugstināšana nepilsoņiem, kas viņiem ļaus plašākā mērogā iesaistīties vietējās kopienas sabiedriskajā un pilsoniskajā dzīvē.
- kopīgie informatīvie pasākumi LR topošajiem un esošajiem pilsoņiem, kā arī pieaicinātiem NVO sektora un pašvaldības pārstāvjiem, ļaus produktīvāk un efektīvāk attīstīt pilsoniskās prasmes, kā arī sekmēs sabiedrības saliedētību.
- tik veikta brīvprātīgā darba popularizēšana kā pilsoniskās līdzdalības un sociālās iekļaušanas līdzeklis, kas veicinās sabiedrības aktivitāti un iesaisti vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā. Notiks vajadzību un zināšanu apmaiņa starp brīvprātīgā darba procesā iesaistītajiem;
- rīkoti informatīvi izglītojoši pasākumi, kas veicinās izpratni par pilsonisko līdzdalību un mudinās cilvēkus arvien vairāk iesaistīties pilsoniskajā dzīvē, vienojot sabiedrību;
- tiks attīstīta un pilnveidota sadarbība ar Jelgavas pašvaldības iestādēm un Jelgavas NVO.

Information

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 3691,67 EUR / 2 594.52 LVL;
Project number: 2016.LV/NVOF/PSA/045
Project Promoter: biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija"
Field of activity: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Place of implementation: Jelgava
Legal address: Palīdzības 1 – 83, Jelgava, LV-3001
Duration of the project: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Status: Noslēgts līgums

Documents

Documents