sif-jauns-kras


Iesaisties!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2016

Meklēt projektus

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un NVO sektora iesaisti demokrātiskajos procesos, aktivizēt mazākumtautību NVO darbību, uzlabojot sabiedrības dzīves kvalitāti, kā arī, caur savstarpējām sadarbības aktivitātēm, informēt un izglītot sabiedrību, ļaujot tai līdzdarboties un iesaistīties tai aktuālo jautājumu risināšanā.

Projekta mērķa grupa ir Jelgavas pilsētas iedzīvotāji.

Projekta galvenās aktivitātes:

- Aktivitāšu kopums "Brīvprātīgi, pamatīgi, mūsdienīgi...";
- Sagatavošanās kursi LR pilsonības iegūšanai Pilsonības likumā noteiktajām zināšanu pārbaudēm;
- Pasākums "Dialogs ar politiķiem".

Sagaidāmie rezultāti:

- veicinot naturalizācijas procesu nepilsoņu vidū, tiks veicināta valsts valodas prasmju paaugstināšana nepilsoņiem, kas viņiem ļaus plašākā mērogā iesaistīties vietējās kopienas sabiedriskajā un pilsoniskajā dzīvē.
- kopīgie informatīvie pasākumi LR topošajiem un esošajiem pilsoņiem, kā arī pieaicinātiem NVO sektora un pašvaldības pārstāvjiem, ļaus produktīvāk un efektīvāk attīstīt pilsoniskās prasmes, kā arī sekmēs sabiedrības saliedētību.
- tik veikta brīvprātīgā darba popularizēšana kā pilsoniskās līdzdalības un sociālās iekļaušanas līdzeklis, kas veicinās sabiedrības aktivitāti un iesaisti vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā. Notiks vajadzību un zināšanu apmaiņa starp brīvprātīgā darba procesā iesaistītajiem;
- rīkoti informatīvi izglītojoši pasākumi, kas veicinās izpratni par pilsonisko līdzdalību un mudinās cilvēkus arvien vairāk iesaistīties pilsoniskajā dzīvē, vienojot sabiedrību;
- tiks attīstīta un pilnveidota sadarbība ar Jelgavas pašvaldības iestādēm un Jelgavas NVO.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 3691,67 EUR / 2 594.52 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/NVOF/PSA/045
Projekta īstenotājs: biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija"
Darbības joma: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Īstenošanas vieta: Jelgava
Juridiskā adrese: Palīdzības 1 – 83, Jelgava, LV-3001
Īstenošanas ilgums: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Statuss: Noslēgts līgums