Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Šekspīrs manā pagalmā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Projekts "Šekspīrs manā pagalmā" ir 5 īpaši spēlfilmas "Romeo n' Džuljeta" seansi vidusskolēniem ar diskusiju pēc tās noskatīšanās par tēmu "Latviešu un krievu jauniešu kopienas līdzāspastāvēšana un mijiedarbība Latvijā", ar mērķi veicināt daudznacionālās sabiedrības integrāciju un dialogu ar kino palīdzību. Ir plānots, ka piecas darbdienas pēc kārtas (vienu reizi dienā) kinoteātrī "Splendid Palace" tiks izrādīta filma, pēc kuras notiks diskusija ar aicinātajiem skolēniem. Kopumā būs piecas diskusijas - tāda kā "Šekspīra nedēļa". Projekta ietvaros kino zālē pulcēsies jaunieši kopumā no 30 dažādām skolām, 2 eksperti – pārstāvis no Izglītības Ministrijas un nevalstiskā sektora, bet sarunas temats paliks nemainīgs, kā arī filmas režisors, producente un aktieri. Tas ļaus gūt ieskatu par jauniešu viedokli par savstarpēju cieņu, komunikāciju, iecietību starp latviešiem un krievvalodīgajiem. Diskusijas atziņas tiks apkopotas preses relīzē un nosūtītas masu medijiem, kā arī ar integrrācijas jautājumiem saistītajām organizācijām.

Kā galvenie diskusijas pamatjautājumi tiks izvirzīti:
1) Kāds ir galvenais konflikts un tā iemesls filmā? Kā Latvijā sadzīvo latviešu un krievu jaunieši?
2) Vai starp dažādu tautību jauniešiem pastāv dialogs, sadarbība? Kas to veicina?
3) Vai esmu izjutis diskrimināciju Latvijā valodas dēļ?
4) Vai es esmu tolerants pret cittautiešiem un kas veido manu attieksmi?
5) Kas veicina neiecietību? Kas mani motivē būt iecietīgam un saprotošam?
6) Kas nosaka, kas mēs esam un kā veidojas mūsu identitāte? Cik liela nozīme ir videi?
7) Kā var veicināt vienlīdzību sev apkārt?

Projekts "Šekspīrs manā pagalmā" ir iespēja jauniešiem no latviešu un mazākumtautības skolām satikties, diskutēt un likt aizdomāties par etniskajiem konfliktiem, mierīgu līdzāspastāvēšanu, starpkultūru dialogu, naidu un neiecietību tepat Latvijā un noskatīties Latvijā tapušu filmu "Romeo n' Džuljeta", kas runā par visām šīm tēmām. Režisora Māra Martinsona 2015.gadā tapušās spēlfilmas stāsta pamatā ir Viljama Šekspīra luga "Romeo un Džuljeta", tās darbība ir pārcelta uz reālo Latvijas vidi, kur līdzās pastāv divu valodu kopienas - divu nāciju jaunieši, kas dzīvo vienā valstī, bet dažādās sabiedrībās, trūkstot iecietībai vienam pret otru. Filma ir par mūsu pašu jauniešiem - te un tagad, nevis atrauti no realitātes vai par citiem jauniešiem svešā vidē (piem., Holivudas filmas) un šajā projektā filmā redzētais ir kā sākuma punkts tālākajai diskusijai.

Lai arī V.Šekspīra darbi ir iekļauti Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta literatūras programmā, kurai ir ieteikuma raksturs, tomēr jāatzīst, ka ne visi jaunieši ir lasījuši un zina, kas ir Šekspīrs (2013.gada aprīlī organizētajā aktieru atlasē starp 15 – 18 gadu veciem jauniešiem no 60 dalībniekiem 1/3 daļa nezināja, kas ir Šekspīrs). Kino kā forma, kas jaunietim ir saistoša un uzrunājoša, veicina ieteicamās literatūras atpazīstamību un interesi par to. Projekts netiešā veidā ļauj jauniešiem iepazīt arī filmas pirmavotu V.Šekspīra darbu „Romeo un Džuljeta". Dod iespēju jauniešiem paskatīties uz lugā un filmā atspoguļotajām tēmām no mūsdienu skatpunkta. Likt aizdomāties par to, cik saliedēta sabiedrība ir manā pilsētā, ciematā, novadā? Ja nav, tad kāpēc? Turklāt 2016.gads ir Šekspīra 400.gadadienas jubilejas gads, kura ietvaros notiek dažādas globālas kampaņas un pastiprinātas uzmanības pievēršana angļu literatūras klasiķim un viņa darbiem, kas ir aktuāli arī mūsdienās visdažādākajās mākslas formās. Arī Latvijā Britu Padome sadarbībā ar Lielbritānijas vēstniecību Latvijā plāno pasākumus, tai skaitā arī skolās, lai godinātu angļu dramaturga Viljama Šekspīra mantojumu.

Veids, kā jaunieši uztver un pielieto tiem iedoto informāciju, ir daudz savādāks, nekā tas bija pirms kaut vai tikai pirms pāris gadiem – ir ļoti mainījusies mediju izvēle. „MM art" projekta izvēlētās komunikācijas formas aktualitāti un piemērotību apliecina 2013.gadā Latvijas medijos publicētais Eiropas Komisijas (EK) pētījums - aizvien mazāk eiropiešu lasa grāmatas, apmeklē teātri un vienīgā kultūras joma, kurā Eiropā nav interesentu skaita samazinājums, ir kino. Kino kā mākslas forma uzrunā mūsdienu jauniešus uzrunā un tas veids, kā viņus uzrunāt un likt domāt.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 5000,00 EUR / 3 514.02 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/PSA/034
Исполнитель проекта: Nodibinājums "MM art"
Сфера деятельности: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Место реализации: Rīga, Rīgas novads
Юридический адрес: Kurzemes prospekts 6/8-90, Rīga, LV-1067
Период проетка: 01.09.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор