Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Brīvprātīgo apmācība darbam ar sociālā riska ģimenēm

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Projekta mērķis: apmācīt 8 brīvprātīgā darba veicējus darbam ar sociālā riska ģimenēm ar bērniem, kuri sniegs atbalstu ģimenēm dažādu sadzīves prasmju apguvē un pilnveidošanā, tādējādi uzlabojot sociālā riska ģimeņu atšķirtību un dzīves kvalitāti.

Projekta mērķa grupa: 8 pilngadīgas personas, kurām ir pozitīva bērnu audzināšanas pieredze un ir apguvuši zināšanas izglītojošās programmas "Bērnu emocionālā audzināšana" apmācībās.

Projekta galvenās aktivitātes: izglītojošās programmas "Brīvprātīgo apmācība" 12 nodarbības (1 nodarbība 3 stundas, kopā 36 stundas). Nodarbībās tiks apskatītas sekojošas tēmas- iespējamie šķēršļi brīvprātīgajā darbā; konfidencialitāte brīvprātīgajā darbā; bērnu audzināšanu un vecāku lomu tajā. Brīvprātīgie apgūs klausīšanās, robežu noteikšanas, konsekvenču prasmes; atbalsta sniegšanu ģimenēm stresa situācijās; bērna spēju un prasmju attīstīšanā; bērna drošību; iemācīsies atpazīt vardarbības veidus; apgūs bērnu nevardarbīgas audzināšanas un disciplinēšanas metodes, un citas tēmas.

Organizēts 1 saliedēšanas pasākums brīvprātīgā darba veicējiem - pasākums, kura ietvaros pirmo reizi satiksies brīvprātīgie, kuri jau veic brīvprātīgo darbu Jelgavas pašvaldībā, un jaunie brīvprātīgie. Šī pasākuma mērķis ir veidot vienotu, saliedētu un motivētu brīvprātīgo darba veicēju komandu.
Projekta plānotie rezultāti: Apmācību programmas "Brīvprātīgo apmācība" gaitā 8 dalībnieki apguvuši teorētiskās zināšanas un prasmes brīvprātīgā darba veikšanā ar sociālā riska ģimenēm ar bērniem. Organizēta apmācīto brīvprātīgā darba veicēju pieredzes apmaiņa ar esošajiem brīvprātīgā darba veicējiem, kuri jau no 2015. gada nodrošina atbalstu 6 sociālā riska ģimenēm ar bērniem Jelgavā. Apmācīto brīvprātīgā darba veicēju turpmākā iesaiste praktiskajā atbalsta sniegšanā sociālā riska ģimenēm ar bērniem.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 2510,20 EUR / 1 764.18 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/PSA/047
Исполнитель проекта: biedrība "Caritas"
Сфера деятельности: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Место реализации: Jelgava
Юридический адрес: Rūpniecības iela 100, Jelgava, LV-3001
Период проетка: 01.08.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор