sif-jauns-kras


Iezīmē kartē savu ciematu!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Projekta „Iezīmē kartē savu ciematu!" vispārējais mērķis ir paaugstināt un stabilizēt vietējo kopienu aktivitāti, iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību savas dzīves vides uzlabošanā un tās tēla atpazīstamības veidošanā Jēkabpils un Aknīstes novados.

Tā tiešās norises vieta – Jēkabpils novada Rubenes pagasta Kaldabruņas ciems. Kaldabruņas ciema vietējā kopiena un biedrības „Ūdenszīmes" biedri ir divas lielākās projekta mērķa grupas. Divas no aktivitātēm ir adresētas Jēkabpils un Aknīstes novadu NVO un iedzīvotāju iniciatīvas grupām.

Projekta galvenās aktivitātes ir:

- Regulārās kopienas aktivizēšanas norises Kaldabruņā;
- Informatīvā bukleta sagatavošana un izdošana;
- Pasākuma „Baltā nakts Baltajā baznīcā" norise Červonkas luterāņu baznīcā;
- Plenēra „Siena dienas" organizācija un norise;
- Kora „Senaiskalns" radošās nometnes norise Kaldabruņā;
- Skiču konkursa „Labirints" organizācija;
- Semināra „Redzi savu ciematu!" organizācija un norise projekta noslēgumā.

Kā būtiskākie projekta kvalitatīvie rezultāti minami:
- Palielināts iedzīvotāju līdzdalības līmenis teritorijas attīstībā;
- Pieaugusi NVO sektora loma sabiedriskās dzīves norisēs, kā arī uzticības reitings šim sektoram;
- Iesaistīto NVO un iniciatīvas grupu pārstāvji ieguvuši jaunas zināšanas, pieredzi, kā arī idejisko un vizuālo materiālu finansējuma piesaistes projektu izstrādei.
- Vietējā kopienā stiprināta pārliecība par pozitīviem un ilgtspējīgiem kopīga darba rezultātiem, savu spēju mainīt dzīves vidi;
- Nodrošināta gan ciemata, gan biedrības atpazīstamība, uzturētas esošās zīmola tradīcijas, tās ir paplašināts un veidotas jaunas;
- Kaldabruņas ciemats atguvis vēl vienu sociālajai un kultūras dzīvei atvērtu telpu – Červonkas luterāņu baznīcu.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4969,61 EUR / 3 492.66 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/PSA/053
Исполнитель проекта: Biedrība "Ūdenszīmes"
Сфера деятельности: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Место реализации: Jēkabpils un Aknīstes novadi
Юридический адрес: „Mežmāras”, Rubenes pag., Jēkabpils novads, LV-5229
Период проетка: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор