sif-jauns-kras


Veselā miesā vesels gars

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2016

Search projects

Mērķis: veicināt Daugavpils un Daugavpils novada iedzīvotāju garīgo un fizisko personības izaugsmi, veicot pasākumu kopumu, virzītu uz veselīga dzīvesveida apgūšanu un indivīda pašpārliecinātības uzlabošanu.

Mērķa grupa: Pieaugušie, kuri jau ir sasnieguši 18 gadu vecumu un ir ieinteresēti savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Galvenās aktivitātes:

• Individuālo attīstības plānu sastādīšana.
• Grupu un individuālās tikšanās ar psihologu.
• Individuālās tikšanās ar kouču (izaugsmes veicinātāju).
• Nodarbības ar sporta treneri.
• Tikšanās ar dietologu.
• Projekta noslēguma pasākums – tematiskais vakars.

Plānotie rezultāti:

1. 24 dalībnieki apgūs veselīgā dzīvesveida programmu speciālistu vadībā (katrs 61 stundu apjomā), sastādot un realizējot individuālās izaugsmes plānu, tādā veidā paaugstinot pašpārliecinātību un spēju iesaistīties sabiedriskajā dzīvē.
2. Tiks izstrādāti 100 informatīvie bukleti par veselīgā dzīvesveida ietekmi uz katra cilvēka personīgo izaugsmi ar projekta praktiskajiem piemēriem.
3. Tiks uzlabota dalībnieku spēja uzlabot savu un savu tuvinieku dzīves kvalitāti, kas veicinās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību kopumā.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 4057,44 EUR / 2 851.59 LVL;
Project number: 2016.LV/NVOF/PSA/039
Project Promoter: Biedrība "Z-Puzzle"
Field of activity: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Place of implementation: Daugavpils
Legal address: Stacijas iela 121a-12, Daugavpils, LV-5401
Duration of the project: 01.06.2016.- 20.10.2016.
Status: Noslēgts līgums