sif-jauns-kras


Veselā miesā vesels gars

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2016

Meklēt projektus

Mērķis: veicināt Daugavpils un Daugavpils novada iedzīvotāju garīgo un fizisko personības izaugsmi, veicot pasākumu kopumu, virzītu uz veselīga dzīvesveida apgūšanu un indivīda pašpārliecinātības uzlabošanu.

Mērķa grupa: Pieaugušie, kuri jau ir sasnieguši 18 gadu vecumu un ir ieinteresēti savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Galvenās aktivitātes:

• Individuālo attīstības plānu sastādīšana.
• Grupu un individuālās tikšanās ar psihologu.
• Individuālās tikšanās ar kouču (izaugsmes veicinātāju).
• Nodarbības ar sporta treneri.
• Tikšanās ar dietologu.
• Projekta noslēguma pasākums – tematiskais vakars.

Plānotie rezultāti:

1. 24 dalībnieki apgūs veselīgā dzīvesveida programmu speciālistu vadībā (katrs 61 stundu apjomā), sastādot un realizējot individuālās izaugsmes plānu, tādā veidā paaugstinot pašpārliecinātību un spēju iesaistīties sabiedriskajā dzīvē.
2. Tiks izstrādāti 100 informatīvie bukleti par veselīgā dzīvesveida ietekmi uz katra cilvēka personīgo izaugsmi ar projekta praktiskajiem piemēriem.
3. Tiks uzlabota dalībnieku spēja uzlabot savu un savu tuvinieku dzīves kvalitāti, kas veicinās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību kopumā.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 4057,44 EUR / 2 851.59 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/NVOF/PSA/039
Projekta īstenotājs: Biedrība "Z-Puzzle"
Darbības joma: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Īstenošanas vieta: Daugavpils
Juridiskā adrese: Stacijas iela 121a-12, Daugavpils, LV-5401
Īstenošanas ilgums: 01.06.2016.- 20.10.2016.
Statuss: Noslēgts līgums