Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2016 > NVO un mediju sadarbības izpratnes veidošana

sif-jauns-kras


NVO un mediju sadarbības izpratnes veidošana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2016

Meklēt projektus

NVO tālāko aktivitāšu iespēju attīstīšana un stiprināšana nacionālajā un reģionālajā līmenī veicot mediju sadarbības apmācības organizāciju darbiniekiem. Panākot kvalitatīvāku iedzīvotāju un kopumā sabiedrības informēšanu par NVO aktivitātēm, spēju precīzāk un radošāk uzrunāt potenciālo auditoriju, kā arī paplašinot sadarbību ar medijiem. Veidot sadarbību, lai spētu piedāvāt savstarpēji interesantu informatīvo materiālu piepildījumu. Sadarbību, kurā NVO saprot ko grib viņu auditorijas mediji. Tikšanās reizēs iepazīstot viens otru reģionālā līmenī un sniegt sākotnējo informāciju par starptautisku auditoriju uzrunāšanas iespējām. Papildus, veidot NVO izpratni un spēju pareizi izmantot nacionālo un reģionālo mediju auditorijas, tā paaugstināt NVO spēju un varēšanu uzrunāt vēl neaizsniegtus interesentus, veidojot interesi iedzīvotāju iesaistīšanai un līdzdalības veicināšanai tālākā darbībā. NVO pārstāvju apmācība par mediju darbības principiem un to izmantošanu dzīvē, veicot ne tikai teorētisku darbību un praktisko iemaņu apgūšanu, bet arī savstarpējo neformālo iepazīšanos redakcijās (reģionālā TV, radio, rakstošā laikraksta, pašvaldības informatīvā izdevuma ).

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 4995,66 EUR / 3 510.97 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/NVOF/PSA/011
Projekta īstenotājs: Biedrība “Mūsu Veselīga Dzīve"
Darbības joma: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Īstenošanas vieta: Latgale
Juridiskā adrese: Rīgas iela 54 A, Daugavpils, LV-5401
Īstenošanas ilgums: 01.07.2016.- 30.09.2016.
Statuss: Noslēgts līgums