Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


NVO un mediju sadarbības izpratnes veidošana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

NVO tālāko aktivitāšu iespēju attīstīšana un stiprināšana nacionālajā un reģionālajā līmenī veicot mediju sadarbības apmācības organizāciju darbiniekiem. Panākot kvalitatīvāku iedzīvotāju un kopumā sabiedrības informēšanu par NVO aktivitātēm, spēju precīzāk un radošāk uzrunāt potenciālo auditoriju, kā arī paplašinot sadarbību ar medijiem. Veidot sadarbību, lai spētu piedāvāt savstarpēji interesantu informatīvo materiālu piepildījumu. Sadarbību, kurā NVO saprot ko grib viņu auditorijas mediji. Tikšanās reizēs iepazīstot viens otru reģionālā līmenī un sniegt sākotnējo informāciju par starptautisku auditoriju uzrunāšanas iespējām. Papildus, veidot NVO izpratni un spēju pareizi izmantot nacionālo un reģionālo mediju auditorijas, tā paaugstināt NVO spēju un varēšanu uzrunāt vēl neaizsniegtus interesentus, veidojot interesi iedzīvotāju iesaistīšanai un līdzdalības veicināšanai tālākā darbībā. NVO pārstāvju apmācība par mediju darbības principiem un to izmantošanu dzīvē, veicot ne tikai teorētisku darbību un praktisko iemaņu apgūšanu, bet arī savstarpējo neformālo iepazīšanos redakcijās (reģionālā TV, radio, rakstošā laikraksta, pašvaldības informatīvā izdevuma ).

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4995,66 EUR / 3 510.97 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/PSA/011
Исполнитель проекта: Biedrība “Mūsu Veselīga Dzīve"
Сфера деятельности: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Место реализации: Латгальскый регион
Юридический адрес: Rīgas iela 54 A, Daugavpils, LV-5401
Период проетка: 01.07.2016.- 30.09.2016.
Cтатус: заключён договор