Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Starptautiskais Romu Kultūras festivāls "ROMA WORLD" 2016. Publicitāte

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Mērķis ir:

– palīdzēt sabiedrības saliedētībā un iekšējā kultūras dialoga veicināšanā, mainot attieksmi pret romiem kopumā un, laužot gadsimtiem ilgi izveidojušos stereotipus;
– izglītot sabiedrību kopumā īpaši jauniešus, jo Patiesas un objektīvas informācijas trūkums par romiem ir viens no galvenajiem faktoriem, kas veicina sabiedrībā plaši izplatītus negatīvus stereotipus un aizspriedumus, kas pastiprina plaisu starp romiem un pārējo sabiedrību, un kas var novest līdz romu tiesību ierobežošanai un diskriminācijai. Sabiedrībai neizprotot romu dzīvesveidu un kultūru, nav iespējams veidot dialogu ar romu kopienu un veicināt to integrāciju sabiedrībā;
– parādīt romu unikālo un bagātīgo kultūru caur mākslas prizmu, tā kā Romu folklora ir neticami bagāta. Tā ir ievērojami ietekmējusi kultūru vietās, kur bija apmetušies romi, un otrādi, proti, romu tradīcijas ietekmējās no saviem kaimiņiem. Neskatoties uz šo faktu, unikālā Romu kultūra ir saglabājusies kā bagāta un pašpietiekama. Tā rezultātā, gandrīz katrā pasaules valstī dzīvo romu mākslinieki, kas rada un uzlabo romu mākslu vēl šobaltdien. Tieši romi ir radījuši tik populāru visā Eiropā Jazz Manouch mūzikas virzienu, kā arī mums tik ļoti pazīstamo Spāņu Flamenco, un tādu piemēru ir ļoti daudz. Viņu ieguldījums dažnedažādo pasaulē labi atpazīstamo mākslinieku sarakstā ir milzīgs;
– aptvert lielu auditoriju, tā kā Festivāla ietvaros pasākumi notiks vairākās Latvijas pilsētās, ieskaitot Rīgu un Jūrmalu, kā arī notiks Festivāla tiešraides translācija TV un online internetā;
– padarīt Latviju ar tās galvaspilsētu Rīgu vairāk zināmu ar pārstāvjiem no daudzām pasaules valstīm, kuri uzstāsies festivālā.
Projekta īstenošana dos iespēju informēt sabiedrību par Starptautisko Romu Kultūras festivālu, kas norisināsies no 2016.gada 18. līdz 20. augustam. Festivālā piedalīsies pasaulē slavenie romu mūziķi no vairāk nekā 15 pasaules valstīm, ieskaitot: Spāniju, Franciju, Itāliju, Čehiju, Rumāniju, Moldovu, Ukrainu, Krieviju, Lietuvu, Zviedriju u.c. Plānotais festivālam uzaicināto mākslinieku skaits ap 90 cilvēkiem.
Vairāk informācijas: www.romaworld.eu

Projekta aktivitātes plānotie rezultāti:

– Pasākums tiks atspoguļots masu plašsaziņas līdzekļos;
– Sagatavoti festivāla afišu un skrejlapu maketi;
– Drukai iesniegtas un izgatavotas 400 afišas un 4000 skrejlapas;
– Festivāla afišas tiks izvietotas uz informācijas stabiem (Rīgā un Jūrmalā);
– Pieaicinātie brīvprātīgie jaunieši izdalīs pasākuma skrejlapas (Rīgā un Jūrmalā);
– Izveidota festivāla radio reklāma latviešu un krievu valodā;
– Reklāma pārraidīta radio 40 reizes;
– Izveidota 30 sekunžu video reklāma, pārraidīta TV24 un Mezzo TV;
– Festivāls tiks pārraidīts ar RīgaTV24 starpniecību visā Baltijas reģionā
– veikts video ieraksts Mezzo TV kanālam, kas festivāla kontentu izlases kārtībā pārraidīs visa gada garumā, jo Biedrība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar MezzoTV kanālu.

Mērķa grupa:

– Biedrības biedri
– Latvijas sabiedrība kopumā.;
– Projektā iesaistītie brīvprātīgie jaunieši (ap 40);
– Festivāla dalībnieki (ap 90).

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 4034,01 EUR / 2 835.12 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/PSA/024
Исполнитель проекта: Biedrība "Romu Kultūras Centrs"
Сфера деятельности: darbības virziens “Atbalsts NVO pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm”
Место реализации: Visa Latvija
Юридический адрес: Doma laukums 8a, Rīga, LV-1050
Период проетка: 01.06.2016.- 31.08.2016.
Cтатус: заключён договор