Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2016 > NVO ekspertu līdzdalība valsts pārvaldē, sekmējot [..]

sif-jauns-kras


NVO ekspertu līdzdalība valsts pārvaldē, sekmējot iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu pārstāvniecību

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2016

Search projects

Projekta mērķis ir, piedaloties LR Saeimas komisiju un apakškomisiju un ministriju un starpministriju darba grupu sēdēs un sekojot līdzi nozares politikas dokumentu izstrādes un apspriešanas procesam, nodrošināt īpašu iedzīvotāju grupu un visas sabiedrības interešu pārstāvniecību veselības, īpaši reproduktīvās veselības un tiesību, veicināšanas jomā.

Tas tiks darīts visas sabiedrības veselības veicināšanas interesēs, taču īpaši – skolas vecuma (7-19 gadi) bērnu, reproduktīvā vecuma sieviešu, HIV apdraudētu un inficētu iedzīvotāju un prostitūcijā nodarbinātu sieviešu veselības interesēs. Taču šī projekta tiešā mērķa grupa ir LR Saeimas deputāti, ministriju citu valsts pārvaldes institūciju ierēdņi. No viņu informētības, izpratnes un atbildības atkarīga lēmumu pieņemšana to sabiedrības grupu un, visbiežāk, visas sabiedrības kopumā interesēs, kuras pārstāv biedrība "Papardes zieds".

Projekta galvenās aktivitātes būs seksuālās un reproduktīvās veselības eksperta un HIV/AIDS eksperta līdzdalība Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs, kā arī ministriju un starpministriju darba grupu sēdēs; tikšanās ar valsts un pašvaldību amatpersonām un publikācijas medijos par seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību interešu aizstāvības jautājumiem.

Projekta rezultātā būs nodrošināta NVO pārstāvniecība, paužot sabiedrības un atsevišķu tās grupu intereses seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā, vismaz 3 Saeimas komisiju un apakškomisiju sēdēs, vismaz 3 ministriju un starpministriju darba grupu sanāksmēs, būs organizētas vismaz 5 tikšanās ar ministriju un pašvaldību ierēdņiem, kā arī ar vismaz 5 publikāciju masu medijos palīdzību plašāka sabiedrība informēta par interešu aizstāvības darba seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jomā aktualitātēm.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 5913,79 EUR / 4 156.24 LVL;
Project number: 2016.LV/NVOF/IAS/005
Project Promoter: Biedrība "Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija "Papardes zieds""
Field of activity: darbības virziens “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”
Place of implementation: Whole Latvia
Legal address: K.Valdemāra iela 147/k2 – 47, Rīga, LV-1013
Duration of the project: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Status: Noslēgts līgums