Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2016 > Sieviešu un bērnu interešu aizstāvība

sif-jauns-kras


Sieviešu un bērnu interešu aizstāvība

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2016

Meklēt projektus

Mērķa grupa: sievietes un bērni, kas cietuši no vardarbības un dzimumu diskriminācijas.

Projekta galvenās aktivitātes:

1) dalība Iekšlietu, Tieslietu, Labklājības un Izglītības ministrijas darba grupās, NVO memoranda sēdēs un Saeimas komisijās, nodrošinot ekspertīzi upura perspektīvas, kā arī integrētās pieejas dzimumu līdztiesībai ieviešanai izstrādājot likumus, valsts pamatnostādņu dokumentus, kā arī citus rīcībpolitikas dokumentus.
2) Pasākums speciālistiem, valsts pārvaldes darbiniekiem, nevalstiskajām organizācijām par vardarbības pret sievieti mazināšanu.

Projekta plānotie rezultāti: sieviešu un bērnu stāvokļa uzlabošana Latvijā. Projekta rezultātā būs nodota ekspertīze sieviešu un bērnu tiesību aizstāvībai vairākās darba grupās – Iekšlietu Ministrijā cilvēku tirdzniecības novēršanas darba grupā, darba grupā, kas izstrādā prostitūcijas ierobežošanas likumu, Labklājības ministrijas iz Dzimumu līdztiesības komitejā, Izglītības ministrijas darba grupā par vadlīnijām Tikumības stiprināšanai izglītības sistēmā, Saeimas komisijās, Tieslietu ministrijas preventīvo piespiedu aizsardzības līdzekļu izstrādes darba grupā, NVO memoranda sēdēs.

Projekta laikā tiks veicinātas arī sarunas sociālos mēdijos un mēdijos par visa veida vardarbības un dzimumu diskriminācijas novēršanu pret sievieti un bērnu, un par līdztiesības veicināšanu.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 5995,44 EUR / 4 213.62 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/NVOF/IAS/013
Projekta īstenotājs: biedrība "Resursu centrs sievietēm MARTA"
Darbības joma: darbības virziens “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Juridiskā adrese: Matīsa iela 49-3, Rīga, LV-1009
Īstenošanas ilgums: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Statuss: Noslēgts līgums