Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Līdzdalība sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveidē un pilnveidošanā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot NVO līdzdalību sociālās uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveidē un pilnveidošanā.

Projekta konkrētie mērķi ir:

1) Nodrošināt NVO līdzdalību un biedrību un nodibinājumu, kuri īsteno sociālās uzņēmējdarbības projektus un aktivitātes, pārstāvniecību sociālās uzņēmējdarbības likuma izstrādē;
2) Nodrošināt NVO līdzdalību un biedrību un nodibinājumu, kuri īsteno sociālās uzņēmējdarbības projektus un aktivitātes, pārstāvniecību Labklājības ministrijas sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas izveidē un uzraudzībā;
3) Veicināt un uzlabot biedrību un nodibinājumu, kuri īsteno sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes un projektus, dialogu ar lēmumu pieņēmējiem un rīcībpolitikas veidotājiem sociālās uzņēmējdarbības jomās;
4) Informēt NVO pārstāvjus un plašāku sabiedrību par dialoga ar lēmumu pieņēmējiem un rīcībpolitikas veidotājiem sociālās uzņēmējdarbības jomās procesu un rezultātiem.

Projekta mērķa grupas ir:

• Biedrības un nodibinājumi, kas īsteno sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes;
• Lēmumu pieņēmēji, rīcībpolitikas veidotāji;
• Viedokļu līderi, aktīvisti, interesenti (plašākas sabiedrības pārstāvji).

Plānotās projekta aktivitātes:

• Projekta administrēšana
• Dalība sociālās uzņēmējdarbības likuma izstrādes darba grupā Saeimā
• Tikšanās ar Labklājības Ministrijas īstenotās sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas projekta personālu
• Dalība Labklājības Ministrijas īstenotās sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas Uzraudzības padomē.
• Komunikāciju un sabiedrības informēšanas aktivitātes
• Biedrību un nodibinājumu, kas darbojas sociālās uzņēmējdarbības jomā, tikšanās ar Saeimas un Labklājības Ministrijas pārstāvjiem.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Visa Latvija
предоставил финансирование: 4064,50 EUR / 2 856.55 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/IAS/003
Исполнитель проекта: Biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija”
Сфера деятельности: darbības virziens “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”
Место реализации: Visa Latvija
Юридический адрес: Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Период проетка: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор