Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2016 > Ģenētiski pārmantotu slimību pacientu juridiskais [..]

sif-jauns-kras


Ģenētiski pārmantotu slimību pacientu juridiskais atbalsts

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2016

Meklēt projektus

Ģenētisko slimību pacienti pārsvarā pieder reto slimību grupai. Ģenētiski pārmantotu reto slimību pacienti un viņu līdzcilvēki pieder sabiedrības mazaizsargātajai grupai, tamdēļ projekta mērķis ir tiesiskums un interešu aizstāvība - pilsonisko tiesību un cilvēktiesību aizsardzība, interešu aizstāvības darbība, juridiskā palīdzība. Biedrība ir gatava pārstāvēt biedru tiesības gan Saeimas komisijās, gan LR Veselības ministrijā un tās pakļautības institūcijās, kā arī sadarbībā ar LR Tiesībsargu virzīt izmaiņas Latvijas likumdošanā.

Mērķis - ar ģenētiski pārmantotu slimību saistītu jautājumu risināšana dažādās jomās: medicīnas, sociālajā, ekonomiskajā, juridiskajā un citā, t.sk.:

1) sniegt informāciju valsts institūcijām par reto ģenētisko slimību ārstēšanas aktuālo situāciju, kas nepieciešama plānojot valsts politiku veselības jomā, vienlaicīgi īstenojot reto ģenētisko slimību pacientu un līdzcilvēku interešu aizstāvības stiprināšanu;
2) sniegt iespēju robežās bezmaksas juridisko palīdzību, kā arī atbalstīt cilvēkus ar ģenētiski pārmatotām slimībām un viņu tuviniekus;
3) izstrādāt algoritmu (pamatsoļus) reto ģenētiski pārmantoto slimību pacientu interešu aizstāvībai. Projekta plānotie rezultāti ir juridiskās palīdzības sniegšana terapijas apmaksas jautājumu risināšanā vismaz 2 reto slimību pacientiem vienlaicīgi izstrādājot algoritmu (pamatsoļus) citu pacientu interešu aizstāvībai, dalība atbilstošā Saeimas komisijā.

Publiskajā telpā biedrība vēlas sniegt informāciju par pacientu tiesībām, tamdēļ nacionālajiem un reģionālajiem masu medijiem tiks nosūtīta informācija par pacientu tiesībām.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 5954,28 EUR / 4 184.69 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/NVOF/IAS/007
Projekta īstenotājs: Biedrība "Ģenētiski pārmantotu slimību pacientiem un līdzcilvēkiem "Saknes""
Darbības joma: darbības virziens “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Juridiskā adrese: Svētes iela 1-8, Rīga, LV-1058
Īstenošanas ilgums: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Statuss: Noslēgts līgums