Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Ģenētiski pārmantotu slimību pacientu juridiskais atbalsts

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2016

Поиск проектов

Ģenētisko slimību pacienti pārsvarā pieder reto slimību grupai. Ģenētiski pārmantotu reto slimību pacienti un viņu līdzcilvēki pieder sabiedrības mazaizsargātajai grupai, tamdēļ projekta mērķis ir tiesiskums un interešu aizstāvība - pilsonisko tiesību un cilvēktiesību aizsardzība, interešu aizstāvības darbība, juridiskā palīdzība. Biedrība ir gatava pārstāvēt biedru tiesības gan Saeimas komisijās, gan LR Veselības ministrijā un tās pakļautības institūcijās, kā arī sadarbībā ar LR Tiesībsargu virzīt izmaiņas Latvijas likumdošanā.

Mērķis - ar ģenētiski pārmantotu slimību saistītu jautājumu risināšana dažādās jomās: medicīnas, sociālajā, ekonomiskajā, juridiskajā un citā, t.sk.:

1) sniegt informāciju valsts institūcijām par reto ģenētisko slimību ārstēšanas aktuālo situāciju, kas nepieciešama plānojot valsts politiku veselības jomā, vienlaicīgi īstenojot reto ģenētisko slimību pacientu un līdzcilvēku interešu aizstāvības stiprināšanu;
2) sniegt iespēju robežās bezmaksas juridisko palīdzību, kā arī atbalstīt cilvēkus ar ģenētiski pārmatotām slimībām un viņu tuviniekus;
3) izstrādāt algoritmu (pamatsoļus) reto ģenētiski pārmantoto slimību pacientu interešu aizstāvībai. Projekta plānotie rezultāti ir juridiskās palīdzības sniegšana terapijas apmaksas jautājumu risināšanā vismaz 2 reto slimību pacientiem vienlaicīgi izstrādājot algoritmu (pamatsoļus) citu pacientu interešu aizstāvībai, dalība atbilstošā Saeimas komisijā.

Publiskajā telpā biedrība vēlas sniegt informāciju par pacientu tiesībām, tamdēļ nacionālajiem un reģionālajiem masu medijiem tiks nosūtīta informācija par pacientu tiesībām.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 5954,28 EUR / 4 184.69 LVL;
Номер проекта: 2016.LV/NVOF/IAS/007
Исполнитель проекта: Biedrība "Ģenētiski pārmantotu slimību pacientiem un līdzcilvēkiem "Saknes""
Сфера деятельности: darbības virziens “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”
Место реализации: Visa Latvija
Юридический адрес: Svētes iela 1-8, Rīga, LV-1058
Период проетка: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Cтатус: заключён договор