Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2016 > Demokrātijas un dialoga kultūra: ekspertu līdzdalī[..]

sif-jauns-kras


Demokrātijas un dialoga kultūra: ekspertu līdzdalības nodrošināšana valsts pārvaldē reģionu NVO interešu aizstāvībai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2016

Meklēt projektus

Projekta „Demokrātijas un dialoga kultūra: ekspertu līdzdalības nodrošināšana valsts pārvaldē reģionu NVO interešu aizstāvībai" mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un profesionālu NVO ekspertu līdzdalību valsts pārvaldē, veicinot reģionālo NVO interešu aizstāvības stiprināšanu.

Projekta mērķa grupa ir Latvijas (īpaši – attālāko vietu no Rīgas) nevalstiskās organizācijas un dažādas iedzīvotāju/ vietējo kopienu grupas.

Galvenās plānotās aktivitātes: IIC ekspertu līdzdalība valsts pārvaldē un politikas plānošanas un uzraudzības procesos sabiedriskajam labumam – darbība padomēs, ekspertu darba grupās; NVO interešu aizstāvības stratēģiju īstenošanas pasākumi; reģionu interešu aizstāvības un valsts politikas plānošanas un īstenošanas monitoringa aktivitātes.

Galvenie plānotie rezultāti: stiprināta NVO/ reģionu kopienu interešu aizstāvības kvalitāte un rezultativitāte; nodrošināts kvalitatīvs un profesionāls NVO ekspertu pienesums valsts politikas izstrādē; izstrādātas NVO aizstāvības stratēģijas un tās argumentēti prezentētas valsts pārvaldei; spēcināta sabiedriskā labuma un demokrātijas dialoga kultūra.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 5996,21 EUR / 4 214.16 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/NVOF/IAS/011
Projekta īstenotājs: Biedrība "Izglītības iniciatīvu centrs"
Darbības joma: darbības virziens “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Juridiskā adrese: Rīgas iela 216b, Jēkabpils, LV-5202
Īstenošanas ilgums: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Statuss: Noslēgts līgums