Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > "NVO fonds" 2016 > Atbalsts nodibinājuma “Pasaules Dabas Fonds” darbī[..]

sif-jauns-kras


Atbalsts nodibinājuma “Pasaules Dabas Fonds” darbībai vides interešu aizstāvībā un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā Latvijā

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2016

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis ir sabiedriskā labuma vides interešu un ilgtspējīgas attīstības aizstāvība, kā arī labvēlīgas vides veidošana (tiesiski, institucionāli) ilgtspējīgas attīstības nodrošinājumam.

Projekta realizācija nodrošinās nodibinājuma Pasaules Dabas Fonds vienas no pamatfunkcijas realizācijām – sabiedriskā labuma vides interešu aizstāvību valsts pārvaldes un pašvaldību darbā, valsts politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, ieviešanā un īstenošanas uzraudzībā, kā arī biznesa sektoru, pašvaldību, nevalstisko iniciatīvu organizētos procesos dažādos sektoros un normativitātes līmeņos.

Galvenās aktivitātes:

1. Vides interešu aizstāvība un līdzdalība valsts pārvaldes un pašvaldību darbā, valsts politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē, ieviešanā un īstenošanas uzraudzībā, kā arī biznesa sektoru, pašvaldību, nevalstisko iniciatīvu organizētos procesos.
2. NVO vienotas pozīcijas/atbalsta nodrošinājums vides interešu un ilgtspējīgas attīstības kopumā aizstāvībā

Plānotie rezultāti:
1. Vides interešu integrācija valsts un pašvaldības institūciju darbībā, politikas dokumentos, tiesību aktos, citos dokumentos, lēmumu pieņemšanas procesos.
2. Veicināta nevalstisko organizāciju sadarbība vienotas pozīcijas/atbalsta nodrošinājumam vides interešu un ilgtspējīgas attīstības aizstāvībā.

Detalizēta informācija

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 4026,57 EUR / 2 829.89 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/NVOF/IAS/014
Projekta īstenotājs: Nodibinājums "Pasaules dabas fonds"
Darbības joma: darbības virziens “NVO interešu aizstāvības stiprināšana”
Īstenošanas vieta: Visa Latvija
Juridiskā adrese: Elizabetes iela 8-4, Rīga, LV-1010
Īstenošanas ilgums: 01.06.2016.- 31.10.2016.
Statuss: Noslēgts līgums

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli

 


Drukāšanas datums: 15.06.21