Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts“ nodrošinās pa[..]

Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts“ nodrošinās pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Sabiedrības integrācijas fonda iepirkums "Sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" uz īstenošanas periodu no 2016.gada 1.oktobra līdz 2016.gada 30.novembrim tika izsludināts 07.septembrī ar pie-teikumu iesniegšanas termiņu - 19.septembris. Iepirkumā tika saņemti divi pieteikumi. Šajā iepirkumā līguma slēgšanas un pakalpojuma nodrošināšanas tiesības saņēma - biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts".

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK) ir biedru un brīvprātīgo organizācija, kas nemitīgi attīsta un pilnveido savu darbību un piedāvātos humānos pakalpojumus cilvēkiem, kam palīdzība nepie-ciešama visvairāk. LSK ir uzkrājis ilggadēju pieredzi darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām un šogad no 6.aprīļa līdz 30.septembrim tika nodrošināts sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alter-natīvo statusu, tādejādi sekmējot šo personu sociālekonomisko iekļaušanos.

Tāpat kā iepriekš LSK turpinās nodrošināt sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumus gan patvēruma meklētājiem (gan personām, kas pārvietotas Eiropas Savienības pārvietošanas pro-grammas ietvaros, gan personām, kas ieradušās Latvijā patstāvīgi), gan personām, kuras jau ie-guvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Lai nodrošinātu sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma sniegšanas pēctecību, izsludināts atklāts konkurss "Sociālā mentora un sociālā darbinieka pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" uz īstenošanas periodu līdz 2018.gada 30.aprīlim. Papildus informācija par atklātā konkursa dokumentāciju: http://www.sif.gov.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=10054&Itemid=21&lang=lv

Kontaktinformācija:
Ilze Dūmiņa
Projekta ieviešanas vienības vadītāja
Tālr. 67078187
e-pasts: Ilze.Dumina [at] sif.gov.lv