Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Iepirkumā "Motivācijas paaugstināšanas un atb[..]

Iepirkumā "Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšana un vajadzību analīze" saņemti 4 piedāvājumi

sif-lv-esf

Iepirkumā "Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšana un vajadzību analīze" saņemti 4 piedāvājumi

Sabiedrības integrācijas fonds š.g. 31. oktobrī saņēma 4 piedāvājumus iepirkumam "Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšana un vajadzību analīze" (id. Nr. SIF 2016/14).

Noteiktajā termiņā iepirkuma piedāvājumus iesniedza: nodibinājums "Baltic Institute of Social Science", Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts, SIA "SAFEGE Baltija" un SIA "Projektu un kvalitātes vadība". Iepirkuma komisija šobrīd vērtē pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, t.sk.  vērtē iepirkuma tehniskos un finanšu piedāvājumus, saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērijiem.

Līgumu ar izraudzīto pakalpojuma sniedzēju par motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšanu un vajadzību analīzi plānots, ka varētu tikt noslēgt š.g. decembra sākumā ar izpildes termiņu 6 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

Pētījuma mērķis ir apzināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu (turpmāk – mērķa grupa) portretu, padziļinātu mērķa grupas raksturojumu un apzināt mērķa grupas vajadzības un mērķtiecīgāko atbalstu veiksmīgākai integrācijai sabiedrībā, iesaistei sociālajā dzīvē, savu tiesību aizstāvībā, iesaistei izglītībā/ kvalifikācijas ieguvē un nodarbinātībā.

Balstoties uz pētījuma rezultātiem, identificētajām mērķa grupas vajadzībām un izvirzītajām rekomendācijām, tiks ieviesti un īstenoti motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi. Plānots, ka projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros līdz 2022. gada beigām motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus kopā saņems vairāk kā 3 000 sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautās personas visā Latvijā.

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu potenciālās mērķa grupas profilēšanas un vajadzību analīzes pakalpojums tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta. Vairāk par projektu šeit.

Kontaktinformācija:
Ilze Rinkeviča
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 67078193
e-pasts: Ilze.Rinkevica[at]sif.gov.lv