Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


“Inovatīva profesionālās svešvalodas apmācība - atslēga uz pieaugušo mācīšanās motivāciju”

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Search projects

Tā kā mūsdienās darba tirgus ir atvērts starptautiskajai darbaspēka kustībai, pieprasījums pēc svešvalodas ir milzīgs. Tāpēc ir nepieciešams apgūt un uzlabot profesionālās svešvalodas kompetences pieaugušajiem. Taču profesionālās vešvalodas skolotāju reizēm nevar noteikt, kādas ir profesionālās svešvalodas aktuālās un nepieciešamās tēmas. Tāpēc sadarbība starp profesionālās izglītības skolotājiem ir labākais veids, kā apzināt, izveidot un prezentēt būtiskākos mācību materiālus, lai sekmētu profesionālo prasmju, kā arī valodu un komunikācijas prasmes un motivētu pieaugušos pašizglītībai, kas, savukārt, sekmē viņu integrēšanos un iekļauties darba tirgū. Šī projekta galvenā ideja ir palielināt pieaugušo motivāciju caur inovatīvu mācību materiālu un moduļu izmantošanu.

Galvenā mērķa grupa projektā ir pieaugušie izglītojamie. Saistītās mērķa grupas –
profesionālās svešvalodas skolotāji, arodapmācības skolotāji, sociālie partneri un vietējās kopienas.

Galvenās projekta aktivitātes tiks:
1) Pētījums par profesionālās svešvalodas mācīšanu un mācīšanos, kā arī darba tirgus
prasību analīze;
2) Pētījuma rezultātu analīze un ziņojuma sagatavošana;
3) Profesionālās svešvalodas moduļu (mācību materiāls) izveide;
4) Projekta mājas lapas izveide, kur izvietoti izveidotie moduļi;
5) Profesionālās svešvalodas moduļu testēšana;
6) Starptautiskā konference par inovācijām profesionālās svešvalodas apmācībā.

Projekts tiek īstenots, sadarbojoties piecām organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Sagaidāmie projekta rezultāti: izstrādāti trīs profesionālās svešvalodas moduļi (loģistika, transports, pakalpojumi); izveidota mājas lapa, projekta dienasgrāmata un pētījuma ziņojums.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 2000,00 EUR EUR / 1 405.61 LVL;
Project number: 2014.LV/LF/32/22
Project Promoter: Biedrība “Izglītības inovāciju pārneses centrs”, Kronvalda iela 23, Jelgava, LV 3004
Partner(s): KedaiņuProfesionālās izglītības mācību centrs (Lietuva)
Status: Atbalstīts projekts