Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


“Inovatīva profesionālās svešvalodas apmācība - atslēga uz pieaugušo mācīšanās motivāciju”

Компактный вид
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Поиск проектов

Oписание

Tā kā mūsdienās darba tirgus ir atvērts starptautiskajai darbaspēka kustībai, pieprasījums pēc svešvalodas ir milzīgs. Tāpēc ir nepieciešams apgūt un uzlabot profesionālās svešvalodas kompetences pieaugušajiem. Taču profesionālās vešvalodas skolotāju reizēm nevar noteikt, kādas ir profesionālās svešvalodas aktuālās un nepieciešamās tēmas. Tāpēc sadarbība starp profesionālās izglītības skolotājiem ir labākais veids, kā apzināt, izveidot un prezentēt būtiskākos mācību materiālus, lai sekmētu profesionālo prasmju, kā arī valodu un komunikācijas prasmes un motivētu pieaugušos pašizglītībai, kas, savukārt, sekmē viņu integrēšanos un iekļauties darba tirgū. Šī projekta galvenā ideja ir palielināt pieaugušo motivāciju caur inovatīvu mācību materiālu un moduļu izmantošanu.

Galvenā mērķa grupa projektā ir pieaugušie izglītojamie. Saistītās mērķa grupas –
profesionālās svešvalodas skolotāji, arodapmācības skolotāji, sociālie partneri un vietējās kopienas.

Galvenās projekta aktivitātes tiks:
1) Pētījums par profesionālās svešvalodas mācīšanu un mācīšanos, kā arī darba tirgus
prasību analīze;
2) Pētījuma rezultātu analīze un ziņojuma sagatavošana;
3) Profesionālās svešvalodas moduļu (mācību materiāls) izveide;
4) Projekta mājas lapas izveide, kur izvietoti izveidotie moduļi;
5) Profesionālās svešvalodas moduļu testēšana;
6) Starptautiskā konference par inovācijām profesionālās svešvalodas apmācībā.

Projekts tiek īstenots, sadarbojoties piecām organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.

Sagaidāmie projekta rezultāti: izstrādāti trīs profesionālās svešvalodas moduļi (loģistika, transports, pakalpojumi); izveidota mājas lapa, projekta dienasgrāmata un pētījuma ziņojums.

Информация

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 2000,00 EUR EUR / 1 405.61 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/LF/32/22
Исполнитель проекта: Biedrība “Izglītības inovāciju pārneses centrs”, Kronvalda iela 23, Jelgava, LV 3004
Партнер: KedaiņuProfesionālās izglītības mācību centrs (Lietuva)
Cтатус: Atbalstīts projekts

Документы

Документы