sif-jauns-kras


Gūstot labumu no attīstības

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir veicināt lielāku sabiedrības atbalstu un palielināt Eiropas Savienības pilsoņu izpratni par tādiem savstarpēji saistītiem jautājumiem kā migrācija, cilvēktiesības un attīstība. Projekta tiešās mērķa grupas ir: Eiropas vietējās pašvaldības, iedzīvotāji, politiķi, pašvaldību vadītāji un darbinieki, kas strādā ar sabiedrību, sociālo iekļaušanu, sadarbības attīstību un izglītību. Īpašā mērķa grupa ir vidusskolu skolēni, skolotāji, izglītības darbinieki, kā arī organizācijas, kas strādā ar migrācijas un interešu aizstāvības jautājumiem. Projekts tiek īstenots Itālijā, Latvijā, Spānijā, Portugālē, Francijā un Vācijā.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 12142,17 EUR EUR / 8 533.57 LVL;
Projekta numurs: 2014.LV/LF/33/23
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latvijas cilvēktiesību centrs", Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Sadarbības partneris: Boloņas pašvaldība (Comuni di Bologna) Itālija
Uzsākšanas datums: 01.01.2017.
Pabeigšanas datums: 31.12.2017.
Īstenošanas vieta: Itālijā, Latvijā, Spānijā, Portugālē, Francijā un Vācijā
Statuss: Atbalstīts projekts