Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Gūstot labumu no attīstības

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Поиск проектов

Projekta mērķis ir veicināt lielāku sabiedrības atbalstu un palielināt Eiropas Savienības pilsoņu izpratni par tādiem savstarpēji saistītiem jautājumiem kā migrācija, cilvēktiesības un attīstība. Projekta tiešās mērķa grupas ir: Eiropas vietējās pašvaldības, iedzīvotāji, politiķi, pašvaldību vadītāji un darbinieki, kas strādā ar sabiedrību, sociālo iekļaušanu, sadarbības attīstību un izglītību. Īpašā mērķa grupa ir vidusskolu skolēni, skolotāji, izglītības darbinieki, kā arī organizācijas, kas strādā ar migrācijas un interešu aizstāvības jautājumiem. Projekts tiek īstenots Itālijā, Latvijā, Spānijā, Portugālē, Francijā un Vācijā.

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 12142,17 EUR EUR / 8 533.57 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/LF/33/23
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas cilvēktiesību centrs", Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Партнер: Boloņas pašvaldība (Comuni di Bologna) Itālija
Дата начала проекта: 01.01.2017.
Дата окончания проекта: 31.12.2017.
Место реализации: Itālijā, Latvijā, Spānijā, Portugālē, Francijā un Vācijā
Cтатус: Atbalstīts projekts