Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Vizītes Tev

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Search projects

Projekta "visits4you" mērķi ir:
- Uzlabot tūristu mobilitāti partnerības valstīs.
- Vaidot jaunus sadarbības kanālus un attīstīt līdz šim nesaistītus Eiropas tirgus .
- Veicināt vietējo ekonomiku popularizējot noturīgu un spēcīgu sinerģiju starp iesaistītajām pusēm.
- Nodrošināt nepieciešamās apmācības, paaugstinot darbinieku prasmes, radot instrumentus un strukturētus apmācību modeļus.
- Paredzēt Universālā Dizaina klātesamību tūrismā, lai produkti un pakalpojumi kļūtu būtiski pieejamāki, drošāki, ērtāki un izmantojami ikvienam.
- Iedrošināt esošos un topošos tūrisma nozares uzņēmējus ievērot vides pieejamības principus pieejamā tūrismā nākotnes biznesa objektos.

Projekta mērķa grupas:
- Mazie un vidējie tūrisma uzņēmumi, kas aktīvi darbojas personu ar invaliditāti tūrisma pakalpojumu nodrošināšanā, vai vēlas tādus sniegt.
- Uzņēmumi, kas ir netiešie tūrisma nozares ieguvēji, kā veikali un restorāni.
- Pašvaldību iestādes, kas veicina ekonomikas augšupeju, un kam nepieciešamas zināšanas, lai nodrošinātu iekļaujoša tūrisma ilglaicīgumu.
- Augstskolas un profesionālās izglītības iestādes.
- Lietotāji, īpaši personas ar invaliditāti.

Projekts tiek īstenots Latvijā, Lielbritānijā, Spānijā, Grieķijā, Itālijā un Bulgārijā.

Projektā sagaidāmie rezultāti:
- Spēcīgāks fokuss uz pieejamību vietējā tūrisma stratēģiju attīstībā un ieviešanā.
- Apmācīti darbinieki nodrošināt pakalpojumus tūristiem ar invaliditāti.
- Veicināts uzņēmēju un vietējo pašvaldības pārstāvju izpratne par pieejamu tūrismu.
- Ceļotāju apmierinātības līmeņa celšanās.
- Radīts pozitīvs tēls izvēlētājās pašvaldībās, stiprinot vispārējo Eiropas imidžu kā ikvienam tūristam draudzīgu galamērķi.
- Uzsākts jauns dialogs par invaliditāti un īpašām vajadzībām, kas balstīts uz klientu centrētu pieeju, nevis "labdarības" pieeju.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 5671,00 EUR EUR / 3 985.60 LVL;
Project number: 2014.LV/LF/34/25
Project Promoter: Biedrība "Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons"", Kr.Valdemāra 38 k-1, Rīga, LV-1010
Partner(s): Centre fo Accessible Environment (Apvienotā Karaliste)
Start date of project: 01.01.2017.
Project finish date: 31.12.2017.
Place of implementation: Latvijā, Lielbritānijā, Spānijā, Grieķijā, Itālijā un Bulgārijā.
Status: Atbalstīts projekts