Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


„Cīnoties ar naida noziegumiem. Labo prakšu identificēšana krimināllikumu piemērošanas un notiesāšanas nosacījumiem attiecībā uz naida motivētiem noziegumiem Eiropas Savienībā”

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO līdzfinansējuma programma 2014-2016"

Search projects

Projekts mērķis ir izpētīt krimināllikumu piemērošanu un notiesāšanas nosacījumus attiecībā uz naida motivētiem noziegumiem piecās Eiropas Savienības valstīs - Čehijā, Īrijā, Latvijā, Zviedrijā un Lielbritānijā. Īpaša uzmanība ir veltīta labo prakšu identificēšanai naida motivētu noziegumu apkarošanā.

Projektam ir divas mērķgrupas: (1) krimināltiesību sistēmas darbinieki – prokurori, tiesneši un juridiskās palīdzības sniedzēji – pētījums parādīs kā katra iesaistītā valsts izmeklē naida motivētus noziegumus no dažādiem aspektiem un dažādās stadijās; (2) naida noziegumos cietušie un likumpārkāpēji – to pieredze un loma naida noziegumu notiesāšanas procesa gaitā un saskarsmē ar tiesu sistēmu.

Projekta ietvaros izpētīti mehānismi ES valstīs ļaus niansēti izprast kā labāk novērst un apkarot naida motivētus noziegumus krimināltiesību sistēmas ietvaros. Balstoties uz labo prakšu apkopojumu, tiks izstrādāti apmācību materiāli un vadlīnijas darbam ar šādiem noziegumiem.

Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Amount of Grant Awarded: 14505,35 EUR EUR / 10 194.42 LVL;
Project number: 2014.LV/LF/35/24
Project Promoter: Biedrība "Latvijas cilvēktiesību centrs", Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Partner(s): Īrijas Pilsonisko brīvību padome
Start date of project: 01.01.2017.
Project finish date: 31.08.2017.
Status: Atbalstīts projekts