Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Trīs mēnešu periodā sociālie darbinieki un sociāli[..]

Trīs mēnešu periodā sociālie darbinieki un sociālie mentori nodrošinājuši dažāda veida palīdzību patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

ansabl-dm

Trīs mēnešu periodā sociālie darbinieki un sociālie mentori nodrošinājuši dažāda veida palīdzību patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" informē, ka laika posmā no 2016.gada 1.decembra līdz 2017.gada 28.februārim iepirkuma  "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" ietvaros atbalstu saņēmuši 245 unikālie mērķa grupas pārstāvji no 16 valstīm.

Trīs mēnešu periodā sociālie darbinieki un sociālie mentori nodrošinājuši palīdzību:

  • dokumentu kārtošanā, tai skaitā anketas, iesnieguma noformēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, bankās, Rīgas sociālajā dienestā, izglītības iestādēs – kopumā pakalpojums nodrošināts 27 reizes - gan individuāliem klientiem, gan ģimenēm;
  • 370 reizes nodrošināta pavadonība, tai skaitā uz izglītības iestādēm, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, bankām, medicīnas iestādēm, Rīgas Satiksmi, Rīgas sociālo dienestu, Nodarbinātības valsts aģentūru, Latvijas Sarkano krusta humāno palīdzību un citām iestādēm un organizācijām;
  • 175 reizes atbalsts sniegts sadzīvisku jautājumu risināšanā, tai skaitā sadzīves priekšmetu sagāde, sadarbība ar PMIC "Mucenieki" administrāciju, psihologa apmeklējums un citi jautājumi.

Pakalpojums nodrošināts Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki" un ārpus tā:

  • patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmas* ietvaros;
  • personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi;
  • personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu sniedz Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts budžets.

Infografika par sociālo darbinieku un sociālo mentoru atbalstu

* Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem līdz šim Latvija ES pārvietošanas programmas ietvaros uzņēmusi 255 personas. No tām bēgļa statuss piešķirts 10 personām un alternatīvais - 151 personai.

Informāciju sagatavoja:
Rasa Saliņa,
biedrības "Patvērums "Drošā māja"" sabiedrisko attiecību konsultante
Tālr. 29145314
e-pasts:

Kontaktinformācija:
Ilze Dūmiņa
Projekta ieviešanas vienības vadītāja
Tālr. 67078187
e-pasts: