sif-jauns-kras


Atklāts projektu konkurss programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” ietvaros

Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: “Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma” 2017
Поиск проектов
Конкурс обявлен: 17.03.2017.
Срок подачи заявок: 18.04.2017.

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Programmas mērķis ir Latvijā dzīvojošo mazākumtautību pilnvērtīga iekļaušanās Latvijas sabiedrībā un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana, Latvijas mazākumtautību etniskās unikalitātes pienesuma Latvijas sabiedrības kopējam labumam veicināšana, mazākumtautību pārstāvju pilsoniskās līdzdalības un iesaistīšanās sabiedriskajos procesos veicināšana.

Programmas mērķa grupa ir mazākumtautību un latviešu valodas plūsmas skolu jaunatne, nodrošinot, ka projektu aktivitātēs vienlaikus piedalās vienāds skaits mazākumtautību un latviešu jauniešu (50% / 50%) no pēc iespējas vairāk skolām.

Netiešā mērķa grupa ir projektu aktivitātēs iesaistīto jauniešu vecāki, aizbildņi un pedagogi.

Kopējais 2017.gadā programmas ietvaros projektiem pieejamais finansējums ir 30 000 EUR no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Projektus var iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas mazākumtautību biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos noteiktais primārais darbības mērķis ir konkrētas mazākumtautības interešu pārstāvība, kas darbojas ar bērniem un jauniešiem, t.sk. mazākumtautību skolās.
Kā partneris obligāti piesaistāma cita Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas nav mazākumtautību NVO, kas darbojas skolu vidē un, kam uz projekta iesniegšanas brīdi ir vismaz divu gadu pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, kā arī vismaz trīs gadu pieredze projektu rakstīšanā un īstenošanā.

Programmas „Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma" konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 18.aprīlis (saņemšanas datums SIF). Projektu iesniegumus var iesniegt:

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo projektu konkursu, ne vēlāk kā līdz š.g. 12.aprīlim.

Saistošie dokumenti

Informatīvs seminārs par programmu "Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programma"
Kad: 31.marts
Kur: Sabiedrības integrācijas fonds, 3.stāvs
Cikos: reģistrācija no 10.00

pptPrezentācija

Проекты: 6 Ho.Исполнитель проектаНазвание проекта
1.BIEDRĪBA “LATVIJAS VĀCU SAVIENĪBA”“Piederu savai Latvijai”
2.RĪGAS VĀCU KULTŪRAS BIEDRĪBA“Baltijas spēks – jauniešu vienotība”
3.Maksa Goldina biedrība „Ebreju kultūras mantojums”“Atgriezties un pieminēt”
4.Biedrība "Rodacy"“Piederības iedvesma Latvijas valstij Ita Kozakēviča”
5.Biedrība „Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija” “Kopīgi soļi”
6.Biedrība „Goraļ”“Iepazīstam ebreju mūzikas bagātības!”