Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Intensīvie latviešu valodas kursi Rīgā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Latviešu valodas apguve” 2017-2018

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

SIA „Mensarius" piedāvātais valsts valodas apguves projekta mērķis ir paaugstināt latviešu valodas prasmi Latvijas iedzīvotājiem Rīgā, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, vismaz par vienu zināšanu pakāpi.

Projekta mērķa grupa ir pieaugušie Latvijas iedzīvotāji Rīgas reģionā un Rīgā, kam valsts valodas apgūšana nepieciešama profesionālai izaugsmei. Kā īpaši atbalstāma mērķa grupa ir jaunieši vecumā līdz 25 gadiem. Ja projektā piesakās vairāk dalībnieku nekā plānots, priekšroka tiek dota jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem (kuri nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji), pārējos interesentus iekļaujot rezerves sarakstā.

Projekts tiek plānots 2.kārtās:
• 1.kārta no 03.03.2017.-31.08.2017.
• 2.kārtā no 01.01.2018.-31.07.2018.

SIA „Mensarius" mācību telpas atrodas Blaumaņa iela 38/40-17 (ieeja no Pērses ielas 9/11, 4.st.), Rīgā, kas ir ļoti tuvu sabiedriskajam transportam un var ērti nokļūt no citiem Rīgas pilsētas rajoniem un citā Latvijas pilsētām. Mācību centra telpas ir viegli pieejamā vietā, ērti sasniedzamas gan ar sabiedrisko, gan privāto transportu. Mācību telpas ir aprīkotas, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu.

Piedāvātais mācību laiks nodrošina apmācāmajiem iespēju apvienot apmācību procesu ar darbu (rīta, vakara, dienas un brīvdienu grupas).

Projekta ietvaros SIA „Mensarius" ir izstrādātas vairākas mācību programmas (A1, A2, B1, B2 un C1) - katra 102 akadēmiskās (mācību) stundas (vienas akadēmiskās (mācību) stundas ilgums ir 45 minūtes). Tās ir veidotas, ņemot vērā pieaugušo izglītības mācīšanās īpatnības, kas nodrošina personības attīstību, sociālo iekļaušanos, pilsonisko līdzdalību un konkurētspēju darba tirgū, lai jaunapgūtās prasmes apmācāmie varētu izmantot reālās dzīves un saziņas situācijās. Programmu īstenošanai tiek pielietotas daudzveidīgas mūsdienu metodes.

Plānotais SIA "Mensarius" projekta rezultāts – visi 98 kursanti ir kārtojuši valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā un vismaz 60% no 98 apmācāmajiem ir paaugstinājuši latviešu valodas prasmi par vienu pakāpi, kā arī papildinājuši vispārējās zināšanas savā sadzīves un profesionālajā leksikā, radot plašāku sarunu tēmu loku un veicinot savstarpējo sapratni un toleranci.

Region: Riga Region
Amount of Grant Awarded: 19 999,99 EUR / 14 056.07 LVL;
Project number: 2017.LV/LV/15
Project Promoter: SIA “Mensarius”
Start date of project: 03.03.2017.
Project finish date: 31.07.2018.
Status: noslēgts līgums