Начало > Hовости > Архив новостей > Hовости > Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iep[..]

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu "Dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos"

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

sif-lv-esf

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu "Dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos"

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu "Dzimuma aspekta ietekmes analīze valsts un pašvaldību budžeta procesos" projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros.

Sabiedrībā kopumā ir nostiprinājies viedoklis, ka vīrietis dažādās dzīves situācijās tiek vērtēts augstāk nekā sieviete (58.1%). Šāda viedokļa nostiprināšanās ir saistāma ar sieviešu un vīriešu dažādām karjeras iespējām darba tirgū, nelīdzvērtīgu darba samaksu par vienādas vērtības darbu, atšķirīgu pieeju dažādiem resursiem (iespēja ieņemt noteiktus amatus, informācijas pieejamība, tiesību aizsardzības pieejamība), kā arī ar noteiktiem priekšstatiem par sievietes un vīrieša lomu sabiedrībā. Dažādie viedokļi un dati tiek apzināti pētījumos un ir iekļauti diskriminācijas novēršanas vadlīnijās, taču ir pieejami papildus mehānismi, piemēram, Eiropas Padomes izstrādātā rokasgrāmata "Gender budgeting: practical implementation" un citas vadlīnijas, diskriminācijas dzimuma dēļ novēršanai, kas šobrīd netiek izmantoti ne valsts un pašvaldību iestādēs, ne citu darba devēju vidū.

Ņemot vērā EK ieteikumus un starptautiskus pētījumus, kā arī citu valstu pieredzi, šī iepirkuma ietvaros plānots veikt dzimuma aspekta integrēšanas budžeta veidošanas procesos (gender budgeting) pieejas piemērošanas analīzi Latvijā,  novērtēt valsts un pašvaldības budžeta ieguldīto līdzekļu atdevi sieviešu un vīriešu situācijas uzlabošanai, kā arī sniegt rekomendācijām par šīs pieejas izmantošanu, metodēm un ietekmi uz dzimumu līdztiesības principa ievērošanu.

Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 5.jūnijam plkst. 10.00.

Aicinām pieteikties!

Ar iepirkuma dokumentāciju varat iepazīties šeit.

Ar sabiedrības informēšanas aktivitāšu ietvaru var iepazīties šeit.

Kontaktinformācija:
Aija Rūse
Sabiedrības integrācijas fonds
Konsultante dzimuma aspekta integrēšanā budžeta veidošanas procesā
Tālr. 26400288
e-pasts: