Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju nezina, kā rīkot[..]

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju nezina, kā rīkoties diskriminācijas gadījumā

Logo ESF

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju nezina, kā rīkoties diskriminācijas gadījumā


Pētījums par pašreizējo sabiedrības izpratnes un informētības līmeni un sabiedrības attieksmi pret dažādo (2017) atklāj, ka Latvijā vairāk nekā puse aptaujāto jeb 57% nezina savas tiesības, ja kļūtu par diskriminācijas upuri. 14% no Latvijas sabiedrības nezina, pie kā vērsties diskriminācijas gadījumā. Tāpat ir ievērojams skaits cilvēku (22%), kas pēc palīdzības nevērstos nekur. Savu tiesību neapzināšanās dēļ daudzi iedzīvotāji var pakļaut sevi un savus apkārtējos nevienlīdzīgai attieksmei. Tas ļauj secināt, ka nepieciešams īstenot pasākumus, kas nodrošinātu sabiedrības informētību, sapratni par tiesībām, izpratni par dažādām diskriminācijas formām un iespējām tās mazināt vai novērst. Nepieciešama vienota un regulāra sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana.

Pēc Sabiedrības integrācijas fonda pasūtījuma izpēti veica personu apvienība SIA "Safege Baltija", SIA "Comperio" un SIA "Prospero". Izpētes rezultātā ir apzināta pašreizējā situācija Latvijas sabiedrībā diskriminācijas un diskriminācijai pakļauto sabiedrības grupu jomā. Apkopoti un izvērtēti vairāki Latvijā un citviet pasaulē veikti pētījumi par diskrimināciju, toleranci un vienlīdzību. Veikts tiešais pētījums, aptaujājot vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju. 34 strukturētajās intervijās pārrunāti aktuālie jautājumi ar diskriminācijas riskam pakļauto grupu pārstāvjiem, darba devējiem, nozares ekspertiem. Izvērtēta pasaules komunikācijas kampaņu labā prakse, kas dod iespēju dažādu kampaņu veidošanā netērēt līdzekļus jaunu metožu radīšanai, bet gan balstīties uz savu efektivitāti pierādījušiem rīkiem. Pētījums sniedz ieteikumus par to, kā iespējams rīkoties, ko uzrunāt un ar kādiem vārdiem, lai parādītu iespējas tur, kur, šobrīd, iespējams, saredzam draudus.

Izpētes ziņojums par pašreizējo sabiedrības izpratnes un informētības līmeni un efektīvākajiem informācijas sniegšanas mehānismiem.

Sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumi tiek veikti Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta. Vairāk par aktivitāti šeit. Vairāk par projektu šeit.


Kontaktinformācija:
Normunds Pīlips
Diskriminācijas novēršanas programmas koordinators
Tālr. 67078205
e-pasts: Normunds.Pilips[at]sif.gov.lv