sif-jauns-kras


ASV latviešu jauniešu latviešu valodas un latviskās identitātes saglabāšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2017

Meklēt projektus

2017. gada vasaras vidusskolas mērķis ir latviešu jauniešu piederības sajūtas stiprināšana Latvijai, sekmējot valodas apguvi. Lielākajai daļai ASV un Kanādas latviešu jauniešu apgūt latviešu valodu un citus priekšmetus iespējas tikai vasaras vidusskolā, jo abās valstīs saglabājušās tikai divas sestdienas vidusskolas. Šāda situācija izveidojusies piemērotu mācībspēku trūkuma dēļ. Lai sasniegtu šīs vasaras mērķus, GVV uzskata par nepieciešamu nodrošināt programmu ar kvalificētiem darbiniekiem, to skaitā skolotājiem un audzinātājiem no Latvijas.

Projekta mērķa grupa ir ASV un Kanādā dzīvojošie latviešu jaunieši. Paredzēts, ka 2017.gadā GVV apmeklēs 110 jauniešu no dažādām ASV pavalstīm. Latviskās vides nodrošināšanā iesaistītas arī pārējās bērnu vecuma grupas un GVV ģimenes, kopskaitā ap 500 cilvēku. Skolas laikā īstenotos pasākumus apmeklē visu iepriekšminēto grupu dalībnieki no ASV, Kanādas un Latvijas.

Piešķirtais finansējums: 15 000,00 EUR / 10 542.06 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/DP/02_MIC
Projekta īstenotājs: Garezera latviešu nacionālā centra Garezera vasaras vidusskola
Īstenošanas vieta: ASV - Three Rivers, Mičigana
Īstenošanas ilgums: 01.03.2017.-14.08.2017.
Statuss: Noslēgts līgums