Print |

Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Es esmu latvietis

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2017

Search projects

Lai uzlabotu Īrijas latviešu jauniešu latviešu valodas prasmes un viņi varētu nokārtot Latvijas Valsts izglītības satura centra pārbaudījumu, Īrijas Latviešu Nacionālās Padomes projekta "Es esmu latvietis" laikā latviešu pusaudžiem vecumā no 13 līdz 19 gadiem paredz rīkot divas skolas: Pavasara skolu un Rudens skolu.

Pavasara skola notiks 2016./2017.mācību gada pavasara brīvlaikā un Rudens skola notiks 2017./2018.mācību gada rudens brīvlaikā. Gan vienā, gan, otrā piedalīsies 16 dalībnieku.

Skolas laikā katru dienu paredzēta intensīva latviešu valodas apmācība, kā arī pēcpusdienas un pievakares nodarbības latviešu valodā.

Rudens skolas noslēgumā Īrijā ieradīsies Latvijas Valsts izglītības satura centra (VISC) komisija trīs cilvēku sastāvā, kas vadīs valodas zināšanu pārbaudi gan Pavasara, gan Rudens skolas dalībniekiem, lai noteiktu attiecīga līmeņa valsts valodas (latviešu) prasmes pārbaudi un pusaudži saņemtu VISC izsniegtu apliecību.Project results:

http://baltic-ireland.ie/2017/04/38151/
http://baltic-ireland.ie/2017/04/38192/
http://baltic-ireland.ie/2017/04/38253/
http://baltic-ireland.ie/2017/10/39857/
http://baltic-ireland.ie/2017/11/39894/
http://baltic-ireland.ie/2017/11/39901/

Amount of Grant Awarded: 14 999,00 EUR EUR / 10 541.36 LVL;
Project number: 2017.LV/DP/03_MIC
Project Promoter: Biedrība "ĪRIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME"
Place of implementation: Īrija - Drogheda
Duration of the project: 01.03.2017.-22.11.2017.
Status: Noslēgts līgums

http://baltic-ireland.ie/2017/04/38151/
http://baltic-ireland.ie/2017/04/38192/
http://baltic-ireland.ie/2017/04/38253/
http://baltic-ireland.ie/2017/10/39857/
http://baltic-ireland.ie/2017/11/39894/
http://baltic-ireland.ie/2017/11/39901/

 


Date of printing: 25.06.21