Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Kursas vasaras vidusskola: Latviešu jauniešu valodas un identitātes attīstīšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2017

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir attīstīt (2017) ASV Rietumkrasta Vasaras vidusskolas „Kursa" programmu, centrējoties uz valodas un latviešu izglītības stiprināšanu un īpaši uz jauniešu piederību un saitēm ar mūsdienu Latviju. Tēmēsim uz jauniešu iesaistīšanu Latvijas simtgades pasākumos devīzes „Es esmu Latvija" zīmē. No „Kursas" audzēkņiem sagaidāms liels pienesums Latvijas nākotnei un atpazīstamībai, ne tikai latviešu diasporai. ASV un Kanādā šādas izglītības programmas pastāv tikai vasaras vidusskolās. Kaut arī latviešu diasporas sabiedrība ir spraiga, viens no mērķiem ir aicināt talkā skolotājus/audzinātājus no Latvijas, arī iesaistīt kā audzēkņus jauniešus no Latvijas latviskuma un valodas līmeņa uzturēšanai. Atbilstoši savai rocībai, „Kursas" programma ir izveidota no 10 līdz 20 diasporas jauniešiem un 10 līdz 15 darbiniekiem. Atsevišķus pasākumus mācību laikā un izlaiduma norises apmeklē audzēkņu tuvinieki un vietējie latvieši, nereti arī apkārtnē mītošie interesenti ārpus „Kursas" loka.Projekta rezultāti:

https://kursa.rklic.org/lv/zinas/

Piešķirtais finansējums: 10 667,98 EUR / 7 497.50 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/DP/07_MIC
Projekta īstenotājs: Rietumkrasta latviešu izglītības centrs
Īstenošanas vieta: ASV - Šeltona, Vašingtonas štats
Īstenošanas ilgums: 20.03.2017.-30.09.2017.
Statuss: Noslēgts līgums

https://kursa.rklic.org/lv/zinas/

 


Drukāšanas datums: 13.06.21