Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Latviskās identitātes saglabāšana Iegūsim valsts valodas prasmes apliecību!

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2017

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis ir ieinteresēt un motivēt Ziemeļamerikā dzīvojošus latviešu pusaudžus un jauniešus apgūt latviešu valodu tādā līmenī, lai pēc vidusskolas beigšanas mītnes zemē viņiem pavērtos iespēja doties uz Latviju un turpinātu studijas kādā no Latvijas augstskolām, kā arī ar laiku atrast darbu Latvijā.

Šī mērķa sasniegšanai ALA Izglītības nozare sadarbībā ar Gaŗezera vasaras vidusskolu dos iespēju 17 IV klases skolēniem un citiem ieinteresētiem jauniešiem kārtot Latvijas Valsts izglītības satura centra Valodas prasmes pārbaudījumus un saņemt attiecīga līmeņa valsts valodas (latviešu) prasmes apliecību.

Projekta tiešā mērķagrupa ir latviešu pusaudži Gaŗezera vasaras vidusskolas 2017. gada IV klase un jaunieši, kas nesen beiguši Gaŗezera vasaras vidusskolu. Pasākuma norises vieta ir Gaŗezera vasaras vidusskola.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 3469,00 EUR / 2 438.03 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/DP/26_MIC
Projekta īstenotājs: Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozare
Īstenošanas vieta: ASV - Three Rivers, Mičigana
Īstenošanas ilgums: 01.03.2017.-30.07.2017.
Statuss: Noslēgts līgums

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli