Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Latvija – daļa no manis un tevis

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2017

Поиск проектов

Minhenes latviešu kultūras biedrības projekta "Latvija- daļa no manis un tevis" mērķis ir popularizēt kopīgu iesaistīšanos ceļā uz Latvijas simtgadi un LR proklamēšanas 99. gadadienas svinību organizēšanu Minhenē, sekmējot pilsonisko līdzdalību, uzturot spēkā un kopjot nacionālās identitātes apziņu un nodrošinot kultūras pasākumu daudzveidību un aptverot pēc iespējas plašāku vecuma un interešu grupu. Īpašs mērķis ir sagādāt iespēju tikties ar Latvijā ievērojamiem kultūras vai sabiedriskajiem darbiniekiem un Latvijas viesmāksliniekiem, tādējādi saglabājot un stiprinot saikni ar Latviju.

Projekta plānā ietilpst arī fotokonkursa "Mani latviskie mirkļi Bavārijā – II" norise un fotoizstāde "Mani latviskie mirkļi Bavārijā" Latvijai tik nozīmīgajā svētku mēnesī – novembrī, tādējādi stiprinot patriotisma un nacionālās identitātes jūtas un apliecinot piederības sajūtu Latvijai.

Projekta mērķa grupa ir diasporas latvieši, kuri dzīvo Minhenē un tās apkaimē.Результаты проекта:

https://www.namejs.de/2017/11/18/latvijas-republikas-proklam%C4%93%C5%A1anas-99-gadadienas-svin%C4%ABbas/
https://www.facebook.com/events/921290368037077/

pdfFOTO

предоставил финансирование: 5899,04 EUR / 4 145.87 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/DP/29_MIC
Исполнитель проекта: Minhenes latviešu kultūras biedrība „Namejs“
Место реализации: Vācija - Minhene
Период проетка: 20.03.2017.-22.11.2017.
Cтатус: заключён договор

https://www.namejs.de/2017/11/18/latvijas-republikas-proklam%C4%93%C5%A1anas-99-gadadienas-svin%C4%ABbas/
https://www.facebook.com/events/921290368037077/

pdfFOTO