Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2017 > Alūksnes NVO atbalsta centrs – atvērts sadarbībai[..]

sif-jauns-kras


Alūksnes NVO atbalsta centrs – atvērts sadarbībai

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2017

Search projects

Projekts "Alūksnes NVO atbalsta centrs – atvērts sadarbībai" tiks īstenots no 1.marta līdz 31.oktobrim Alūksnes un Apes novados ciešā sadarbībā ar Sabiedrības centrā pastāvīgi darbojošajām organizācijām un iesaistot plašo NVO centra lietotājorganizāciju pulku.

Projekta mērķi: 1) nodrošināt Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centra darbību ilgtermiņā; 2) vairot Alūksnes novada Sabiedrības centra atpazīstamību un kopējo nevalstiskā sektora atpazīstamību Alūksnes un Apes novados; 3) veicināt Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centra biedru un lietotājorganizāciju pieredzes apmaiņu un prasmju attīstību.

Projekta laikā tiks pastiprināti veidota Alūksnes novada Sabiedrības centra - kā aktīvo NVO un iedzīvotāju tikšanās un darbošanās vietas – atpazīstamība un tiks izveidota mājas lapa Alūksnes un Apes novadu NVO informācijas apkopošanai. NVO centrs nodrošinās konsultācijas Alūksnes un Apes novada NVO, piedāvāts mentoringa programma jaunajām un topošajām NVO, tiks organizētas vairākas NVO tikšanās, sarunas, pieredzes apmaiņas pasākumi. Projekta laikā notiks 2 apmācības par publicitāti un prezentācijas mākslu un par saimnieciskās darbības veikšanu NVO. Lai plašākais sabiedrībai un īpaši jauniešu vidū popularizētu aktīvu līdzdalību un NVO sektoru, notiks vairākas tikšanās ar jauniešiem un tiks izveidota foto stāstu sērija par spilgtām personībām NVO sektorā.

Projekta īstenošana veidos pamatu NVO sektora plašākai atpazīstamībai Alūksnes un Apes novados un informācijas pieejamībai par NVO aktivitātēm. Tiks stiprināta cilvēkresursu kapacitāte gan NVO centrā, gan lietotājorganizāciju vidū un dažādu jomu NVO sadarbība un sadarbība ar valsts un privāto sektoru. Turklāt tiks veicināta tālāka NVO centra stabila darbība.

Amount of Grant Awarded: 6466,20 EUR / 4 544.47 LVL;
Project number: 2017.LV/NVOF/DAP/MIC/ 026
Project Promoter: Biedrība "Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs"
Place of implementation: Alūksnes un Apes novads
Duration of the project: 01.03.2017.-30.10.2017.
Status: Noslēgts līgums