Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Biedrības “Resursu centrs sievietēm “Marta”” Liepājas filiāles darbības stiprināšana

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2017

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis: Atbalstīt MARTAs Liepājas filiāles darbu, lai sāktu sniegt starpdisciplinārās komandas pakalpojumus vardarbībā un cilvēktirdzniecībā cietušām sievietēm un bērniem, kā arī lai uzsāktu preventīvo darbu ar jauniešiem vardarbības novēršanā Liepājas rajona teritorijā.

Projektā plānotās galvenās aktivitātes:
1) Starpdisciplinārās komandas (sociālais darbinieks, psihologs un jurists) darbam ar cietušajiem izveide un kapacitātes stiprināšana (apmācības, mentorings un supervīzijas) un šo pakalpojumu integrācija sociālo pakalpojumu sistēmā Liepājas rajonā;
2) Vardarbības preventīvā darba ar jauniešiem metožu pielāgošana un to ieviešana filiāles darbā;
3) Filiāles institucionālās kapacitātes un ilgtspējīgas attīstības stiprināšana, nodrošinot filiāles vadību un telpas un izstrādājot finanšu piesaistes plānu un filiāles darbības stratēģiju 3 gadiem.

Projekta sasniedzamie rezultāti:
1) Iekārtotas telpas filiāles darbības nodrošināšanai;
2) Starpdisciplinārā komanda darbam ar cietušajiem;
3) Sadarbība ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem Liepājas rajonā;
4) Izstrādāta un ieviesta jauniešu brīvprātīgā darba programma vardarbības mazināšanai un filiālei piesaistīti vismaz 5 aktīvi brīvprātīgie jaunieši;
5) Izstrādāts filiāles finanšu piesaistes plāns un darbības stratēģija 3 gadiem.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 14996,91 EUR / 10 539.89 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 021
Projekta īstenotājs: Biedrība “Resursu centrs sievietēm “Marta””
Īstenošanas vieta: bijušā Liepājas rajona teritorija – 9 pašvaldības: Liepājas pilsēta, Grobiņas novads, Nīcas novads, Rucavas novads, Priekules novads, Vaiņodes novads, Durbes novads, Aizputes novads, Pāvilostas novads.
Īstenošanas ilgums: 01.03.2017.-31.10.2017.
Statuss: Noslēgts līgums

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli