sif-jauns-kras


Visai Latvijai jādzīvo! – Lauku nākotnes ceļa izstrāde

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2017

Поиск проектов

Projektu "Visai Latvijai jādzīvo! – Lauku nākotnes ceļa izstrāde" īsteno biedrība "Latvijas Lauku forums", kas apvieno 69 nevalstiskās organizācijas, lai veicinātu Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību un lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības.

Projekta mērķis ir: Biedrības „Latvijas Lauku forums" darbības spēcināšana - LLF biedru platformas un stratēģisko partnerību uzturēšana un spēcināšana, turpinot līdzdalīgās demokrātijas metodes – Latvijas Lauku kopienu parlamenta ieviešanu, rezultātā izstrādājot lauku kopienu pozīciju par lauku nākotni un nodrošinot tās ieviešanu rīcības politikā, attīstības stratēģijās u.c. nacionāla un Eiropas līmeņa dokumentos, kas nosaka pieeju, resursus un rīcības lauku telpas nākotnei.

Projektā nozīmīgākā aktivitāte ir lielākā lauku NVO un lauku attīstības ekspertu un entuziastu klātienes tikšanās – 3. Latvijas Lauku kopienu parlaments pulcējot vismaz 200 dalībniekus, lai (1) veicinātu LLF platformas dalībnieku - biedru, asociēto biedru, biedru biedru, sadarbības partneru un potenciālo jauno platformas dalībnieku sadarbību, (2) sekmētu visu iesaistīto līdzdalību lauku attīstības nākotnes risinājumu izstrādei, (3) dialogā starp dažādiem sektoriem un dažāda darbības mēroga pārstāvjiem izstrādātu pozīciju par lauku attīstību, kas tiktu izmantots, nodrošinot tālāko LLF darbu informējot, integrējot un uzraugot lauku sabiedrības un lauku attīstības ekspertu viedokļu iekļaušanu Nacionālajā attīstības plānā pēc 2020, Kopējā lauksaimniecības politikā, Kohēzijas politikā, citās nacionālās un ES rīcības politikās, plānošanas dokumentos, arī Latvijas pozīcijas un stratēģiju izstrādē.

Līdztekus minētajam projekta ietvaros pastāvīgi notiks dažādas aktivitātes un ikdienas komunikācijas iniciēšana, viedokļa izziņa un atbalsts LLF platformas dalībniekiem, stratēģisku partnerību veidošana ar dažādu sektoru pārstāvjiem un viedokļu līderiem, spēcinot LLF lomu un darbību Latvijā un Eiropā, kā arī publicitātes nodrošināšana.

предоставил финансирование: 14904,00 EUR / 10 474.59 LVL;
Номер проекта: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 029
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvijas Lauku forums"
Место реализации: visa Latvija
Период проетка: 01.03.2017.-31.10.2017.
Cтатус: заключён договор