sif-jauns-kras


Labi ir zināt!

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2017

Search projects

Redzes invaliditāte ir smaga, jo būtiski traucēta spēja orientēties, iekļauties sabiedrībā un strādāt algotu darbu. Projekta ietvaros plānots stiprināt Latvijas Neredzīgo biedrības kapacitāti ar jaunu biedru piesaisti organizācijai, trīs dienu labās prakses pieredzes apmaiņas brauciena un izglītojošu lekciju biedrības teritoriālo un vietējo organizāciju vadītājiem uz Liepājās Neredzīgo biedrību īstenošanu, informatīvo dienu par vides pieejamību, universālo dizainu un sociālo rehabilitāciju noorganizēšanu cilvēkiem ar redzes invaliditāti, sociālo dienestu darbiniekiem un pašvaldību pārstāvjiem 4 Latvijas reģionos (10 Latvijas pilsētās), koncentrējoties uz lauku rajoniem. Tiks uzlabota organizācijas oficiālā mājas lapa, izstrādājot konkurētspējīgu un vizuāli pievilcīgu dizainu, kā arī veikti tehniskie uzlabojumi ērtākai tās lietošanai. Visa projekta īstenošanas laikā organizēti projekta publicitātes pasākumi (preses relīzes, raksti reģionālajos laikrakstos, interneta vietnēs) un informēta plašāka sabiedrības daļa.

Mērķa grupa 8 LNB brīvprātīgie darbinieki kā reģionālie koordinatori iesaistīti projekta aktivitātēs, 20 LNB teritoriālo un vietējo organizāciju vadītāji bijuši 3 dienu pieredzes apmaiņas braucienā, 100 personas ar redzes invaliditāti visā Latvijā informētas un iesaistītas LNB organizācijā, 150 sociālo dienestu un pašvaldību darbinieki ieguvuši teorētiskas zināšanas par vides pieejamību, universālo dizainu, tiflotehniku un sociālo rehabilitāciju.

Amount of Grant Awarded: 15 000,00 EUR / 10 542.06 LVL;
Project number: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 004
Project Promoter: Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība"
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.01.2017.-31.10.2017.
Status: Noslēgts līgums