Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2017 > Atbalsts cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem[..]

sif-jauns-kras


Atbalsts cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgai dzīvei sabiedrībā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2017

Search projects

Projekta ietvaros biedrība RC ZELDA stiprinās personu ar garīga rakstura traucējumiem pašnoteikšanos un attīstīs spēju aizstāvēt savas tiesības un intereses, nodrošinot bezmaksas juridisko palīdzību; attīstot personu ar garīga rakstura traucējumiem spējas formulēt savas vajadzības un paust savu viedokli, kā arī informējot sabiedrību par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem vajadzībām.

Juridiskā palīdzība tiks sniegta galvenokārt pašām personām ar garīga rakstura traucējumiem (aptuveni 60 personām), gan arī tuviniekiem (aptuveni 30 personām). Konsultācijas galvenokārt būs saistītas ar jautājumiem par personas tiesībām uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, rīcībspējas jautājumiem, personas tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību un vienlīdzīgu pieeju tiesību aizsardzības līdzekļiem. Projekta ietvaros tiks celta RC ZELDA Konsultatīvajā padomē pārstāvēto personu ar garīga rakstura traucējumiem interešu aizstāvības kapacitāte. Tiks sagatavoti informatīvi materiāli sabiedrības informēšanai par personām ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta noslēgumā tiks organizēta apaļā galda diskusija, kurā dalībnieki tiks iepazīstināti ar projekta rezultātiem – informējot par galvenajām problēmām, ar ko Latvijā saskaras personas ar garīga rakstura traucējumiem; iepazīstinot ar konsultatīvās padomes viedokli par personu ar garīga rakstura traucējumiem aktuālajiem jautājumiem un prezentējot sabiedrības informēšanai sagatavotos materiālus.

Region: Whole Latvia
Amount of Grant Awarded: 9999,94 EUR / 7 028.00 LVL;
Project number: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 051
Project Promoter: Biedrība "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA""
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 01.03.2017.-31.10.2017.
Status: Noslēgts līgums