Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2017 > Biedrības „Zaļā brīvība” darbības stiprināšana[..]

sif-jauns-kras


Biedrības „Zaļā brīvība” darbības stiprināšana

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2017

Search projects

Projekta ietvaros paredzētās mācības ievērojami uzlabotu biedrības Zaļā brīvība darbu. Kaut arī Zaļā brīvība nav liela NVO, tā veic aktīvu darbību vides jomā, īstenojot projektus. Ir izvērtēti trūkumi Zaļās brīvības strukturālā un ikdienas darbībā un konstatēti galvenie problēmjautājumi, kuros nepieciešami uzlabojumi. Ņemot vērā, ka Zaļās brīvības biedri daudz uzdevumus veic individuāli, ir nepieciešama komandas saliedēšana. Kā arī pietrūkst zināšanu par darbu ar brīvprātīgajiem un ir vajadzība attīstīt komunikāciju ar sabiedrību veidojot kampaņas, izmantojot sociālos portālus un uzlabojot Zaļās brīvības mājas lapu.

Lai minētos jautājumus atrisinātu, ir nepieciešamas apmācības piesaistot kompetentus ekspertus, kas izglītos ne vien teorētiski, bet arī sniegs praktisku un mūsdienīgu apskatu un ieteikumus situācijas uzlabošanai. Iekšējās mācības galvenokārt tiks organizētas Rīgā, izņemot komandas saliedēšanu, kas notiks ārpus Rīgas.

Vienlaikus Zaļās brīvības iekšējai darbībai, projekta ietvaros tiks organizētas arī ārējās mācības piesaistot citas nevalstiskās organizācijas, kas darbojas vides jomā visā Latvijā. Šo apmācību rezultātā dalībnieki būs ieguvuši zināšanas par ilgtspējīgas stratēģijas veidošanu, kam ir būtiska nozīme NVO darbībā. Papildus iegūtajām zināšanām, būs iespēja iepazīties un apmainīties ar pieredzi ar citu biedrību dalībniekiem, kas atstās pozitīvu iespaidu arī turpmākai sadarbībai.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes nākotnē ievērojami uzlabos gan Zaļās brīvības kapacitāti un darbu kvalitāti, gan arī sadarbību ar citām NVO. Iegūtās zināšanas būs izmantojamas nekavējoties, jo Zaļā brīvība šobrīd realizē vairākus projektus vides jomā.

Amount of Grant Awarded: 8646,13 EUR / 6 076.53 LVL;
Place of implementation: Whole Latvia
Duration of the project: 15.04.2017.-31.10.2017.
Status: Noslēgts līgums