Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > "NVO fonds" 2017 > Biedrības „Inovāciju atbalsta centrs” darbības atb[..]

sif-jauns-kras


Biedrības „Inovāciju atbalsta centrs” darbības atbalsts un ilgtspējīga attīstība

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2017

Search projects

Projekta "Biedrības "Inovāciju atbalsta centrs" darbības atbalsts un ilgtspējīga attīstība" vispārīgais mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabot starpkultūru dialogu, stiprināt demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot nevalstisko organizāciju un publiskās pārvaldes savstarpējo mijiedarbību un sadarbību.

Projekta tiešais mērķis – ar dažādu aktivitāšu palīdzību stiprināt biedrības institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, kas nepieciešama, lai biedrība varētu ilgtspējīgi attīstīties - veikt darbu sabiedrības labā, veicināt sabiedrības aktivitāti un iesaistīšanos sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā.

Amount of Grant Awarded: 9025,69 EUR / 6 343.29 LVL;
Project number: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 046
Project Promoter: Biedrība "Inovāciju atbalsta centrs"
Place of implementation: Rīgas reģions (Rīgas reģions (Rīga, Jūrmala (Kauguri)), Latgales reģions (Balvu, Preiļu, Jēkabpils, Rēzeknes novads)
Duration of the project: 10.01.2017.-31.10.2017.
Status: Noslēgts līgums