Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Biedrības „Inovāciju atbalsta centrs” darbības atbalsts un ilgtspējīga attīstība

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2017

Meklēt projektus

Projekta "Biedrības "Inovāciju atbalsta centrs" darbības atbalsts un ilgtspējīga attīstība" vispārīgais mērķis ir veicināt iedzīvotāju līdzdalību un sadarbību sabiedriskajos procesos, uzlabot starpkultūru dialogu, stiprināt demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot nevalstisko organizāciju un publiskās pārvaldes savstarpējo mijiedarbību un sadarbību.

Projekta tiešais mērķis – ar dažādu aktivitāšu palīdzību stiprināt biedrības institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, kas nepieciešama, lai biedrība varētu ilgtspējīgi attīstīties - veikt darbu sabiedrības labā, veicināt sabiedrības aktivitāti un iesaistīšanos sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā.

Piešķirtais finansējums: 9025,69 EUR / 6 343.29 LVL;
Projekta numurs: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 046
Projekta īstenotājs: Biedrība "Inovāciju atbalsta centrs"
Īstenošanas vieta: Rīgas reģions (Rīgas reģions (Rīga, Jūrmala (Kauguri)), Latgales reģions (Balvu, Preiļu, Jēkabpils, Rēzeknes novads)
Īstenošanas ilgums: 10.01.2017.-31.10.2017.
Statuss: Noslēgts līgums