sif-jauns-kras


Daba. Sarunas. Izglītība

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2017

Search projects

Projekta mērķis ir diskusijas par āra izglītību uzsākšana Latgalē. Projekta laikā biedrībā tiek izstrādāti metodiskie materiāli pedagoģiskā procesa realizēšanai 1.-6.klasēs, kā arī iepazītas inovatīvas pētniecības metodes. Projekta rezultāti tiek publiskoti caur 2 publiskiem pasākumiem 2 Latgales pilsētās vienlaicīgi veicinot sadarbību ar šo pilsētu aktīvajām NVO.

Amount of Grant Awarded: 4164,31 EUR / 2 926.69 LVL;
Project number: 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/ 038
Project Promoter: Biedrība “Preiļi izglītotai Latvijai”
Place of implementation: Latgale Region, īpaši Aglonas, Preiļu, Krāslavas pilsētas un novadi
Duration of the project: 01.06.2017.-31.10.2017.
Status: Noslēgts līgums